Podstawy zarządzanie personelem
red. Szałkowski, Adam

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Profesjonalni trenerzy czyli jak planować i osiągać długofalowe rezultaty 
author Szymczak, Wojciech F.

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model Intermentoring podrecznik dla trenerów 
red. Boruta-Gojny, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy
red. Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania personelem
red. Szałkowski, Adam

Publication year: 2000 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Coaching koaktywny umiejętnosci wspierajace sukces klienta 
author Whitworth, Laura

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne metody doboru i oceny personelu
red. Witkowski, Tomasz

Publication year: 1998 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywne kierowanie Organizacja i kierownik jutra, 
author Penc, Józef.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie
red. Gableta, Małgorzata

Publication year: 2001 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli jak uatrakcyjnić zajęcia 
author Urban, Mirosław

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim charakterystyka wybranych pojęć 
author Król, Małgorzata.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

24 metody motywowania pracowników
author Bruce, Anne

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Coaching kadry kierowniczej /
author Dembkowski, Sabine.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przygotowanie szkolenia czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu 
author Łaguna, Mariola

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lojalność pracownicza od diagnozy typów lojalności pracowników do 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi
red. naukowy Król, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w m Prace Naukowe AE Katowice 
author Strużyna, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników /
author Mayo, Andrew.

Publication year: 2002 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie
author Louart, Pierre

Publication year: 1995 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kierowanie zespołem projektowym
author Wachowiak, Piotr

Publication year: 2004 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby ludzkie planowanie i zarządzanie /
author Dejnaka, Agnieszka.

Publication year: 2003 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji
author Czechowska-Świtaj, Teresa

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak prowadzić seminaria i warsztaty zostań profesjonalnym szkoleniowcem 
author Jolles, Robert L.

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Coaching i mentoring jak rozwijać największe talenty i osiągnąć lepsze Harvard Business Essentials Twój doradca i 
tł. Dryńska, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Delegowanie obowiązków
author Brown, Thomas L.

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie stresem zbiór technik i narzędzi dla doradców oraz 
author Bailey, Roy

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał intelektualny a wartość rynkowa
author Ujwary-Gil, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trener bez maski o coachingu biznesowym w prostych słowach 
author Taylor, David

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia szkolenia pracowników
author Sloman, Martyn

Publication year: 1997 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim metodyka badania, opisy przypadków 
red. Juchnowicz, Marta

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi
author Becker, Brian E.

Publication year: 2012 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: