Controlling teoria, zastosowania 
author Marciniak, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe AE Wrocław nr 1174 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola wewnętrzna teoria i praktyka 
author Kałużny, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 14 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez
author Palonka, Joanna

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17.012] Series: Kontroling banku komercyjnego wspomagany przez Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca
author Kowalak, Robert

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling w praktyce
author Leszczyński, Zbigniew

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling w zarządzaniu gminą
author Bednarek, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling logistyczny w przedsiębiorstwie
author Kowalska, Krystyna

Publication year: 1996 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy controllingu
red. Nowak, Edward

Publication year: 1996 Call number: [658.14/.17.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Budżetowanie w przedsiębiorstwie organizacja, procedury, zastosowanie 
red. Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling Instrumenty od A do Z 
author Vollmuth, Hilmar J.

Publication year: 2000 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologiczne aspekty controllingu
author Borowicz, Adam

Publication year: 2002 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
red. Sierpińska, Maria.

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Stan rozwoju i zakres stosowania contollingu Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1101 
red. naukowy Kardasz, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling wspieranie zarządzania przedsiębiorstwem 
author Duda-Piechaczek, Edyta

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy i metody controllingu w zarządzaniu firmą
author Nahotko, Sławomir

Publication year: 1997 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa
author Kowalczyk, Lucyna

Publication year: 1999 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja
author Jędralska, Krystyna

Publication year: 2001 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce /  
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Key Supplier Management
wyd. Belz, Christian

Publication year: 2001 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling przedsiębiorstw handlowych
author Lew, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling Prace Naukowe AE Wrocław nr 1085 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling
author Błoch, Halina

Publication year: 1995 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji Prace Naukowe AE Wrocław Nr 948 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2002 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Prace Naukowe AE Katowice 
author Jędralska, Krystyna

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżetowanie i controlling w podmiotach Politechnika Koszalińska 
author Foremna-Pilarska, Monika

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przez controllig w sieci wartości
author Jędralska, Krystyna

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Operatives Produktions - Controlling Unter besondere 
author Spieker, Kai

Publication year: 1997 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w controllingu
red. Kardasz, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych
author Janczyk-Strzała, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [658.14/.17.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Controlling Technologia zarządzania firmą, problemy, 
 

Publication year: 2000 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyczne wspomaganie controllingu Prace Naukowe AE Wrocław Nr 993 
red. naukowy Sołtys, Danuta

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: