Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce synteza badań i kierunki działania 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjny
red. Kowalak, Robert

Publication year: 2007 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty bankowe i inne formy finansowania poradnik dla małych i średnich firm 
author Chynał, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Małe przedsiębiorstwo rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość 
author Martyniuk, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym
red. naukowa Chojka, Jan

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami problemy współczesne 
red. naukowa Listwan, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie małą firmą
red. Bieniok, Henryk

Publication year: 1996 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozowju
author Drab-Kurowska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategie finansowe spółek pracowniczych
author Wrońska, Elżbieta Maria

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju małych i średnich
red. naukowy Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Płynność finansowa w małych i średnich
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2005 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie 2 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem wybrane zagadnienia przedsiębiorczości Prace Naukowe AE Wrocław nr 1020 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech 
red. Dominiak, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
author Bartkowiak, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym /
red. Czechowski, Lucjan.

Publication year: 2007 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wybrane aspekty 
author Łuczka-Bakuła, Władysława

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
red. Pluta, Wiesław

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

The Internationalization of U.S. Franchising Systems
author Alon, Ilan

Publication year: 1999 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2003 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor ma
red. Grabowski, Maciej

Publication year: 2003 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii
red. naukowa Strużycki, Marian

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery rozwoju firm sektora MŚP w regionie lubuskim
author Kaczmarek, Anna

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w
author Zieliński, Jacek Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór 
author Herdan, Agnieszka.

Publication year: 2009 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego
author Zastempowski, Maciej.

Publication year: 2010 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw innowacje, technologie, kryzys 
red. naukowa Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i
author Kraśnicka, Teresa.

Publication year: 2002 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w małej firmie jak sporządzić i czytać sprawozdania finansowe? jak tworzyć biznesplan? na czym polega i czemu służy analiza finansowa? 
author Barrow, Colin

Publication year: 2005 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości inwestowania oraz rozwoju małych i średnich
red. Bergel, Izabela

Publication year: 2003 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich
red. Janowicz, Eugeniusz

Publication year: 2007 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krisenmanagement in der GmbH Die Insolvenz uberwinde n, Haftungsrisiken 
author Weimar, Robert

Publication year: 1998 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standardy europejskie poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw 
red. Czachór, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu
red. naukowa Strużycki, Marian

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor MSP we współczesnej gospodarce
author Dominiak, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce 
red. Piocha, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Aktywność eksportowa małych i średnich studia przypadków 
red. naukowa Koładkiewicz, Izabela

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /
author Borowiec, Arkadiusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: