Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych
author Foremna-Pilarska, Monika

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE 
 

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość instrumentów finansowych MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe 
author Czajor, Przemysław

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość dla menedżerów
author Glynn, John J.

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki według polskiego prawa bilansowego 
author Hejnar, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie
author Rybicki, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Good Group (International) S.A. International GAAP przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe na podstawie Międzynarodowych Standardów 
 

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego
author Gos, Waldemar

Publication year: 2004 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną poradnik praktyczny 
author Kalwat, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw handlowych obrót krajowy i międzynarodowy 
red. Martyniuk, Teresa

Publication year: 2004 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdania finansowe według MSSF Zasady 
author Helin, Andre

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 2 :  sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe :  połączenia.  
 

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji
author Dworowska, Wioletta

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania i pytania z rachunkowości podatkowej
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość bankowa po zmianach
author Popowska, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań
author Michalski, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych 
author Gierusz, Barbara.

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart
         (1)

Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej
author Ćwiąkała-Małys, Anna

Publication year: 2000 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne zbiór zadań 
red. Walińska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Amortyzacja w 2011 roku
author Kozłowska, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rzeczowe aktywa trwałe zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle 
author Sobczyk, Rafał

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość podatków odroczonych
author Walińska, Ewa

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa
red. Buk, Halina.

Publication year: 2005 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Standardy sprawozdawczości finansowej : MSSF : US GAAP : polskie ustawodawstwo /  
author Turyna, Jan.

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej tom 1 Założenia ogólne Zastosowanie po raz pierwszy 
 

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej tom 5 Podatek dochodowy Przychody Rolnictwo 
red. Polkowska-Nowak, Grażyna

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek przepływów pieniężnych
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek przepływów pieniężnych
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane problemy rachunkowości finansowej
red. Kata, Ryszard.

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa /
author Czubakowska, Ksenia.

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: