Informacja i komunikacja w zarządzaniu
author Ober, Józef

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie : kluczowe koncepcje /  
author Schermerhorn, John R.,Jr.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja kryzysowa
red. Anthonissen, Peter Frans

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Koncepcje zarządzania podręcznik akademicki 
red. naukowa Czerska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Winning znaczy zwyciężać /
author Welch, Jack.

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i przedsiębiorczość Studia polskich przypadków Część II 
red. Altkorn, Jerzy

Publication year: 1997 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Competitivness Management
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Management Development Praxis, Trends und 
red. Welge, Martin K.

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza strategiczna Wybrane metody 
red. Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dualizm w zarządzaniu dziś i jutro firmy 
author Abell, Derek F.

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami IT
author Phillips, Joseph

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowa era innowacji
author Prahalad, C. K.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym Prace Naukowe nr 44 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
author Gospodarek, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Humanistyka i zarządzanie w poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji 
red. Górski, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie funkcjonowania organizacji
author Gomółka, Zdzisław

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność zarządzania projektami w
author Haffer, Joanna.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Winning odpowiedzi 74 nieproste pytania współczesnego biznesu 
author Welch, Jack

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza współczesnych organizacji wybrane problemy zarządzania 
red. Jedynak, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziedzictwo Druckera znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela 
red. Pearce, Craig L.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych 
author Nicholas, John M.

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Writing Effective Business Rules A Practical Method 
author Witt, Graham

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie
author Werpachowski, Wojciech

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność
red. naukowa Wziątek-Kubiak, Anna

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project Management Planning and Implementation
author Lientz, Bennet P.

Publication year: 1999 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem projektu
author Chong, Yen Yee

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce przeszczep managementu 
author Iszkowski, Wacław

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inżynieria zarządzania : Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych : cz 2 [Strategia wytwarzania : projektowanie procesów i systemów produkcyjnych] /  
author Durlik, Ireneusz.

Publication year: 1999 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdążyć przed terminem opowieść o zarządzaniu projektami 
author DeMarco, Tom

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacjami
author Czermiński, Alfred.

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizational Behavior
author Sharon, R.Peck

Publication year: 1998 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania
author Gulski, Bogusław

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: