Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej : ujęcie makro- i mikroekonomiczne /  
 

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Tom 2 /  Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1118 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika agrofirmy /
autor Stachak, Stanisław.

Publication year: 1998 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła wspólnotowego prawa rolnego : w zakresie polityki strukturalnej i dopłat bezpośrednich /  
oprac. Milanowska, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria agrobiznesu : część 1 /  
autor Kapusta, Franciszek.

Publication year: 1998 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z Unią Europejską dla sektora rolnego /
author Poczta, Walenty

Publication year: 2003 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne /  
autor, redakcja Jurcewicz, Alina.

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej : wybór źródeł /  
oprac. Izdebski, Jan M.

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa /  
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1118/1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce /
author Zalesko, Marian

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej /
autor Walkowski, Maciej.

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami /
author Kata, Ryszard.

Publication year: 2011 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich /
red. naukowy Kapusta, Franciszek

Publication year: 2008 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1192 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku /
 

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health check) : z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich /  
 

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1992-2002 /
author Kozłowska-Burdziak, Mirosława

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej : w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa /  
 

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2005 zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1070 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej : Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16 / 
 

Publication year: 2011 Call number: [631] Series: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych /
autor Siekierski, Jan.

Publication year: 2002 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej /
autor Gajda, Małgorzata.

Publication year: 2002 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w Programie LEADER+ /
autor Rymaniak, Janusz.

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii w Unii Europejskiej i Polsce /
 

Publication year: 2009 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: