Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro- i mikroekonomiczne 
red. naukowy Czyżewski, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika agrofirmy
author Stachak, Stanisław

Publication year: 1998 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła wspólnotowego prawa rolnegoh w zakresie polityki strukturalnej i dopłat 
oprac. Milanowska, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rolnictwo polskie w Unii Europejskiej wyniki negocjacj i akcesyjnych materiał uzupełniający do wykładów z zakresu: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Materiały 
author Czyżewski, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Prace Naukowe AE Wrocław Nr 865 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2000 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po
red. naukowa Kowalski, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria agrobiznesu część 1 
author Kapusta, Franciszek

Publication year: 1998 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z Unią
author Poczta, Walenty

Publication year: 2003 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna zagadnienia prawne 
author Jurcewicz, Alina

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wybór źrodeł 
oprac. Izdebski, Jan M.

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce
author Zalesko, Marian

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej
author Walkowski, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
red. naukowy Kutkowska, Barbara

Publication year: 2003 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące
author Kata, Ryszard.

Publication year: 2011 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Prace Naukowe AE Wroclaw nr 1192 
red. naukowy Kapusta, Franciszek

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013
oprac. red. Nowicka, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. (health z punktu widzenia interesów wybranych państw 
oprac. Nowicka, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń
author Kozłowska-Burdziak, Mirosława

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów
red. naukowa Zięba, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa 
oprac. Nowicka, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2005 zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1070 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16 
red. Kacprzak, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią wspólna polityka rolna fundusze strukturalne 
red. Kiryjow, Jan

Publication year: 1998 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych
author Siekierski, Jan

Publication year: 2002 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2001 rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia Prace Naukowe AE Wrocław nr 901 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2001 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej
author Gajda, Małgorzata

Publication year: 2002 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2005 zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1070 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizowanie pozarolniczej działalności
author Rymaniak, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii w
red. naukowa Zięba, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: