Rating ubezpieczeniowy
author Jaworski, Witold

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2005 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union
red. Jędrzejczyk, Irena

Publication year: 2007 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia komunikacyjne
red. Rogowski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych
author Kufel-Siemińska, Anna

Publication year: 2005 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach
red. Ostasiewicz, Stanisława

Publication year: 2000 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty przekształcenia towarzystwa ubezpieczeń
author Milewski, Piotr.

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzyjne uwarunkowania użyteczności i wiarygodności Statystyka ubezpieczeniowa 
author Zakrzewska-Derylak, Barbara.

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego ryzyko, popyt, zysk 
author Śliwiński, Adam

Publication year: 2012 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprzedaż ubezpieczeń kurs mistrzowski 
author Nassalski, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ palenia tytoniu na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie w Polsce
author Sadurska, Dorota

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia
red. naukowa Wieteska, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach
red. Chrzan, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompensacja szkód komunikacyjnych nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe Traffic Accident Compensation Modern Insurance Solutions 
red. Ludwichowska, Katarzyna

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek ubezpieczeniowy społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania 
author Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze /
 

Publication year: 2001 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy) Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 108 
red. naukowy Sangowski, Tadeusz

Publication year: 2001 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji
red. naukowa Pawłowicz, Leszek.

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody kalkulacji ryzyka rezerw szkodowych w Statystyka ubezpieczeniowa 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2005 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych
author Witkowska, Justyna

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet jako instrument dystrybucji ubezpieczeniowej Internet jako instrument dystrybucji 
author Kaczała, Monika

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku
author Doś, Anna

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na
author Bednarczyk, Teresa Hanna

Publication year: 2012 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia rynek i ryzyko 
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego
author Michna, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w
author Czerwińska, Tatiana T.

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: