Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie
red. naukowy Białas, Tomasz.

Publication year: 2009 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą 
author Kwiatkowski, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bioterroryzm Polska wobec użycia broni biologicznej 
author Kępka, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wybrane zagadnienia 
red. naukowa Sulowski, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [355] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem wyzwania XXI wieku 
red. Lisiecki, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów 
red. Jakubczak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie : część II / 
 

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem /  
author Nowak, Eugeniusz.

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieć bezpieczeństwa domeny, relacje, dylematy, szanse 
author Rutkowski, Cezary.

Publication year: 2009 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa
author Bączek, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System reagowania kryzysowego
red. naukowa Gryz, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [355] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona infrastruktury krytycznej
red. Tyburska, Agata

Publication year: 2010 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw /
author Mickiewicz, Piotr.

Publication year: 2012 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem / 
red. naukowy Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2010 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 11 z. 12 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku : współczesne aspekty zarządzania kryzysowego / 
red. naukowa Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, t. 12, z. 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym /
red. naukowa Sułkowski, Łukasz.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, t. 10, z. 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe -aktualne wyzwania : perspektywy rozwoju teorii i badań nad zarządzaniem bezpieczeństwem /  
red. naukowa Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła t. 10, z. 5 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe-aktualne wyzwania : współczesne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego / 
red. naukowy Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 10, z. 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe-aktualne wyzwania : zarządzane kryzysem w organizacjach gospodarczych /  
red. naukowy Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 10, z. 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe -aktualne wyzwania : zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym /  
red. naukowy Włodarczyk, Mirosław.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 10, z. 8 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część ogólna / 
 

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo militarne państwa /
author Szpyra, Ryszard.

Publication year: 2012 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo państwa : władza, polityka, strategia / 
author Gryz, Jarosław.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo personalne i strukturalne /
author Drabik, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona infrastruktury krytycznej /
author Lidwa, Witold.

Publication year: 2012 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / 
author Sobolewski, Grzegorz.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia : rozwiązywanie konfliktów : aspekty działań militarnych / 
author Sabak, Zbigniew.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty materialne i formalne / 
author Karpiuk, Mirosław.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych /
Red. Wiśniewski, Bernard.

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa /
author Pacek, Bogusław.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie : aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym /|  
red. naukowa Chrabkowski, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie : paradygmat, wiedza, demarkacja / 
Red. Raczkowski, Konrad.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
Red. Paździor, Mariusz.

Publication year: 2012 Call number: [355] Series: Skrypty Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa /
Red. Kunikowski, Jerzy.

Publication year: 2012 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System reagowania kryzysowego /
Red. Gryz, Jarosław.

Publication year: 2012 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji /
Red. Koziński, Mieczysław.

Publication year: 2010 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie / 
 

Publication year: 2006 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bezpieczeństwa państwa : konteksty teoretyczne i praktyczne / 
author Wiśniewski, Bernard.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego /
author Grzegorowski, Zbigniew.

Publication year: 2013 Call number: [355] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: