Odwołania w postępowaniu administracyjnym
author Kmieciak, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mienie komunalne w Polsce wybrane zagadnienia prawno-finansowe 
author Sońta, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja prawnych form administracji publicznej księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali 
red. Zacharko, Lidia

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola zarządcza w administracji samorządowej standardy i sposoby praktycznej realizacji 
author Sola, Mirosław

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy badania ekonomiczne 
author Brzozowski, Michał.

Publication year: 2006 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej wspomaganie procesów podejmowania decyzji 
author Jeruzalski, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki 
red. Frączkiewicz-Wronka, Aldona.

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kodeks postępowania administracyjnego tekst ujednolicony z komentarzem i wybranym praktyczny poradnik 
author Taradejna, Ryszard

Publication year: 2011 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
red. Rajca, Lucyna

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle Prace Habilitacyjne AE Poznań Nr 10 
author Malaga, Krzysztof

Publication year: 2004 Call number: [330.35] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji
author Nowak-Far, Artur

Publication year: 2004 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską
red. naukowy Słodczyk, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna państwa w okresie niestabilnego Prace Naukowe AE Wrocław nr 1050 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne aspekty pomiaru efektywności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1061 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2005 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Udział polskich organizacji pozarządowych w
author Blicharz, Jolanta

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia administracji i myśli administracyjnej /
author Malec, Jerzy.

Publication year: 2003 Call number: [35] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja administracji publicznej Studium z nauki administracji i prawa 
author Knosala, Ernest

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Historia administracji od połowy XVIII wieku 
author Ćwik, Władysław

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biurokracja fenomen władzy politycznej w strukturach 
red. Zuba, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego
author Kopacz, Marta

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej
author Sylwestrzak, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Responsywna administracja publiczna
author Stępień, Mateusz

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie poradnik ze wzorami dokumentów 
author Wyroba, Anna

Publication year: 2007 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych
author Stefaniuk, Marek

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga do samorządu od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu 
author Regulski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce problemy zarządzania 
author Pawłowska, Agnieszka

Publication year: 2002 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Le Robert Micro
 

Publication year: 1994 Call number: [811.133.1'35/36] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz bibliografia postępowania administracyjnego za lata 
author Jaśkowska, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja
author Sztaudynger, Jan Jacek

Publication year: 2005 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kryzysowe w samorządzie podstawy organizacyjno-prawne 
red. Kurkiewicz, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: