Spółka cywilna : instrukcja obsługi /  
author Malinowski, Adam Marek.

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo udziałowe w spółce z o.o.
author Zdanikowski, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe ( do 1945r.)
author Wilczek, Michał Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejskie prawo spółek
author Napierała, Jacek

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie spółek na rynek pozagiełdowy
author Jedlak, Krzysztof

Publication year: 1999 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozporządzanie przedsiębiorstwem
author Widło, Jacek

Publication year: 2002 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnik i akcjonariusz w procesach
author Witosz, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprzedaż konsumencka Komentarz do ustawy 
author Wieczorek, Emilia

Publication year: 2005 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia spółek handlowych. uwarunkowania ekonomiczne i prawne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Janik, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [347.72] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Swoboda przeplywu kapitalu a złota akcja Skarbu
author Mataczyński, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Połączenia spółek prawo, rachunkowość, podatki 
author Maruszewska, Ewa Wanda.

Publication year: 2008 Call number: [347.72] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością instrukcja obsługi 
red. Tomczak, Michał

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Atypowe spółki handlowe
author Kidyba, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzia
author Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna

Publication year: 2002 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja spółek handlowych
author Witosz, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprzedaż konsumencka w prawie Unii Europejskiej i Regulacja dyrektywy PE i Rady 1999/44/WE o sprzedaży 
author Makowska, Agata

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe
author Cwynar, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady tworzenia, funkcjonowania i łączenia spółek
author Uryga, Józef

Publication year: 2001 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność wspólników i członków organów
author Orżewski, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Pomiędzy prawem a finansami Poradnik członka rady nadzorczej spółki akcyjnej 
author Czerniawski, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks spółek handlowych komentarz 
red. Koźma, Zbigniew

Publication year: 2010 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych
author Helin, Andre

Publication year: 2005 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korporacyjne uprawnienia kontrolne wspólników spółek
author Gierat, Arkadiusz

Publication year: 2010 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka komandytowo-akcyjna z udziałem spółki z o.o. jako jedynego 
author Szyszko, Robert

Publication year: 2011 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Design Professional's Handbook of Business and Law
author Cushman, Robert F.

Publication year: 1991 Call number: [347.72] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: