Realizacja zabezpieczeń rzeczowych w prawie polskim
author Woźniak, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności
author Szpunar, Adam

Publication year: 1997 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów komentarz 
author Strus, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyt czy leasing? analiza porównawcza 
author Wysocka, Marta

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie
author Jastrzębski, Robert

Publication year: 2009 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozycja prawna podmiotów turystycznych a ochrona ujęcie prawnoporównawcze 
author Gwoździcka-Piotrowska, Matylda.

Publication year: 2010 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
author Krasuski, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowy i inne czynności handlowe
author Kruczalak, Kazimierz

Publication year: 2002 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych
author Rączka, Gabriela

Publication year: 2007 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy 
author Karpiński, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym
author Jasinkiewicz, Barbara

Publication year: 2001 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zakres swobody zawierania umów przez jednostki
author Gonet, Wojciech

Publication year: 2011 Call number: [347.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Obrót wierzytelnościami
author Mojak, Jan

Publication year: 2001 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowy zawierane przez internet
author Stosio, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne 
red. naukowa Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2011 Call number: [347.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wzory umów w prawie komputerowym
author Fischer, Bogdan

Publication year: 2002 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym
author Jasinkiewicz, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie
author Karasek, Iwona

Publication year: 2004 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
author Rajski, Jerzy

Publication year: 2000 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz do ustawy z 6 grudnia 1996 r. 
author Świeboda, Zdzisław

Publication year: 1998 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: