Prawo urzędnicze /
author Stelina, Jakub.

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja wewnętrzna Senatu studium prawno-ustrojowe 
author Zientarski, Piotr Benedykt

Publication year: 2011 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny na przykładzie miasta Konina
author Antkowiak, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobro wspólne problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne 
red. Wołpiuk, Waldemar J.

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys prawa skarbowego
author Sawicki, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o samorządzie gminnym komentarz 
author Szewc, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe
author Lisowski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski samorząd terytorialny
author Nowacka, Ewa J.

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 

Publication year: 2011 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prezydent w państwach współczesnych modernizacja instytucji 
red. naukowa Osiński, Joachim

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej
red. Rajca, Lucyna

Publication year: 2010 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako
author Raszewska-Skałecka, Renata

Publication year: 2007 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania w działaności samorządu
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek podporządkowanych gminom
author Baczyński, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym
author Bandarzewski, Kazimierz

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo pomocy społecznej
author Sierpowska, Iwona

Publication year: 2006 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja
author Pająk, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego
author Korczak, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Belgii tekst jednolity z 14 lutego 1994 r. 
red. Garlicki, Leszek

Publication year: 1996 Call number: [0/9(342.4)] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne
red. Grzybowski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka wybrane zagadnienia i problemy 
red. Koba, Laura

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo konstytucyjne /
 

Publication year: 2009 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucja prezydenta zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń 
red. naukowa Mołdawa, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia ustroju i prawa Polski Ludowej
author Kallas, Marian

Publication year: 2000 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy prawne w działaności samorządu terytorialnego
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: