Turystyka w Polsce : uwarunkowania organizacyjne i prawne /  
author Butowski, Leszek.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym /
author Zmyślony, Piotr.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej /
red. Grzywacz, Renata.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka /
author Naumowicz, Krystyna.

Publication year: 1998 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce /
author Altkorn, Jerzy.

Publication year: 2000 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo turystyczne /
author Gospodarek, Jerzy.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu /
red. Bosiacki, Stefan.

Publication year: 2000 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji /
author Bosiacki, Stefan.

Publication year: 1999 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja turystyki /
author Borne, Hanna.

Publication year: 2000 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przestrzenne, gospodarcze i humanistyczne aspekty rozwoju turystyki /
 

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce /
author Briggs, Susan.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym /
author Kachniewska, Magdalena.

Publication year: 2004 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce : materiały do wykładu /  
author Naumowicz, Krystyna.

Publication year: 1998 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce /
author Chudoba, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką /
red. naukowy Kornak, Aleksander S.

Publication year: 1999 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka biznesowa : zbiór materiałów pokonferencyjnych : Gdańsk, 06-07 września 2007 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy turystyki /
author Czerwiński, Janusz.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka /
author Gaworecki, Władysław W.

Publication year: 2000 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej /
author Gołembski, Grzegorz.

Publication year: 1998 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 924 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2002 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie /  
author Kaczmarek, Jacek.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne /
author Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : problemy współpracy transgranicznej /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 967 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka turystyczna państwa /
author Borzyszkowski, Jacek.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : wybrane problemy współpracy w turystyce w euroregionie Nysa /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1067 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing usług turystycznych /
red. naukowy Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2006 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania przedsiębiorców w turystyce : elementy psychologii ekonomicznej turystyki /  
author Bonisławski, Mieczysław J.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego /
author Niezgoda, Agnieszka.

Publication year: 2006 Call number: [338.48] Series: Prace Habilitacyjne ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 24 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka w pracy samorządu : przykłady z Zielonej Góry /  
author Bronisławski, Mieczysław J.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce
author Holloway, J.Christopher

Publication year: 1997 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy /  
red. Boruszczak, Mirosław.

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: