Efektywność transportu w teorii i w praktyce 
red. Michałowska, Maria.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Der Einfluss von Sozialindikatoren bei der Umweltvertr Wpływ wskaźników socjalnych w przypadku sprawdzenia ob Wykład Otwarty WSB Poznań z.4 
author Maier, Helmut

Publication year: 1998 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizatorzy transportu rynki, operacje, strategie 
author Rześny-Cieplińska, Jagienka.

Publication year: 2011 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia infrastruktury transportowej w
author Koziarski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport i spedycja podręcznik do kształcenia w zawodzie technik 
author Stajniak, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [338.47] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport i spedycja w handlu zagranicznym
red. Krasucki, Zygmunt

Publication year: 2000 Call number: [338.47] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Liberalizacja transportu w warunkach transformacji Prace Naukowe AE Katowice 
red. Dydkowski, Grzegorz.

Publication year: 2003 Call number: [338.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie rynkowe w transporcie
author Załoga, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport w handlu międzynarodowym
author Neider, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych /
author Romanow, Paweł.

Publication year: 2003 Call number: [338.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy integracyjne wybranych systemów Prace Naukowe 
red. Michałowska, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka
red. Michałowska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport Europa - Azja
red. Mindur, Maciej

Publication year: 2009 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne i ekonomiczne aspekty rozwoju transportu Prace Naukowe AE Katowice Materiały seminaryjne PAN 
 

Publication year: 1998 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne produkty na rynku usług Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kos, Barbara.

Publication year: 2003 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy kształtowania lądowo-morskiej infrastruktry t
author Misztal, Konrad

Publication year: 1997 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport w aglomeracji poznańskiej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 8 
red. Grabowski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski transport w europejskiej przestrzeni
red. Lipińska-Słota, Alina

Publication year: 2005 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport w gospodarce opartej na wiedzy Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Michałowska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ceny transportu miejskiego w Europie Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Tomanek, Robert.

Publication year: 2007 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwowe Przedsiębiorstwo Poczta Polska, Telegraf i
author Breński, Wiesław

Publication year: 2008 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola transportu w integracji europejskiej Materiały 
red. Miecznikowski, Stanisław

Publication year: 2001 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw Prace Naukowe AE Katowice 
red. Dziadek, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty kształtowania cen usług transportowych Prace Naukowe AE Katowice 
author Hawlena, Joanna.

Publication year: 2004 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport a dynamika wzrostu gospodarczego w południowo-wschodnich krajach bałtyckich /
author Truskolaski, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transport intermodalny
author Neider, Janusz

Publication year: 1997 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja transportu miejskiego Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
author Dydkowski, Grzegorz.

Publication year: 2009 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika transportu teoria i praktyka gospodarcza 
author Koźlak, Aleksandra

Publication year: 2010 Call number: [338.47] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Transport międzynarodowy /
author Neider, Janusz.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Transport i spedycja Materiały konferencyjne AE Katowice 
 

Publication year: 1998 Call number: [338.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie transportu Materiały Dydaktyczne AE Katowice 
author Tomanek, Robert.

Publication year: 2004 Call number: [338.47] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe konferencje , miasta i regiony na wspólnej drodze do rozwoju infrastruktury autonomie i wspólnoty nowej Europy w świetle działań 
red. naukowy Engelhardt, Juliusz

Publication year: 2008 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: