Zarządzanie usługami projektowanie i wdrażanie 
author Hollins, Bill

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1111 
author Niemczyk, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na
red. naukowa Rudawska, Iga

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna karta wyników firm usługowych
author Tyagi, Rajesh K.

Publication year: 2010 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chmura obliczeniowa rozwiązania dla biznesu 
author Mateos, Arthur

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnien
author Rogozinski, Kazimierz

Publication year: 2003 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne aspekty zarządzania organizacjami
red. Pomykalski, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa wymiana usług
author Wróbel, Anna

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi w gospodarce rynkowej
red. naukowa Rudawska, Iga

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach
author Boguszewicz-Kreft, Monika

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług przegląd doświadczeń polskich 
red. Moszoro, Marian

Publication year: 2000 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi rynkowe
author Rogozinski, Kazimierz

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna ekonomika usług
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [338.46] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Procesy dostosowawcze podaży na rynku usług pocztowych Prace Naukowe AE Katowice 
author Gądek, Hawlena Teresa

Publication year: 2003 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profesjonalna firma usługowa
author Peters, Tom

Publication year: 2001 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi profesjonalne przez jakość do lojalności klientów 
author Chłodnicki, Marcin

Publication year: 2004 Call number: [338.46] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi produkcja, rynek, marketing 
author Daszkowska, Marianna

Publication year: 1998 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Offshoring usług wpływ na rozwój przedsiębiorstwa 
author Ciesielska, Dorota

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
author Kłosiński, Kazimierz Albin

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja usług komunalnych w gminie Opis met 
red. Szymanowicz, Marian

Publication year: 2000 Call number: [338.46] Series: Zintegrowane zarządzanie finansam Tom 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczność w świadczeniu usług
author Silvester, Marc

Publication year: 2010 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing strategiczny koncepcje, modele i wdrożenia 
author Gay, Charles L.

Publication year: 2002 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gra o jutro usług publicznych w Polsce
red. naukowa Kozek, Wiesława

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną komentarz 
red. Gołaczyński, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi Zarządzanie i marketing 
author Mudie, Peter

Publication year: 1998 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja handlu usługami w Unii Europejskiej /
author Rudnicka, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu /
author Breński, Wiesław.

Publication year: 2013 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej /
author Skórska, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek e-usług w Polsce : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / 
author Wolny, Robert.

Publication year: 2013 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka /
author Kachniarz, Marian.

Publication year: 2012 Call number: [338.46] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], nr 210 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej /
author Szypulewska-Porczyńska, Alina.

Publication year: 2013 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce /
Red. Matysiewicz, Justyna.

Publication year: 2014 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczność w świadczeniu usług /
author Silvester, Marc.

Publication year: 2013 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna / 
author Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta /
author Matysiewicz, Justyna.

Publication year: 2014 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi 2014 : sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi 2014 : wybrane uwarunkowania rozwoju usług /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 354 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi 2014 : branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług /  
 

Publication year: 2015 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 355 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: