Ekonomia przemysłowa
author Rainelli, Michel

Publication year: 1996 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego w raport z badania 
 

Publication year: 2009 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stare okręgi przemysłowe dylematy industrializacji i dezindustrializacji 
red. Morawski, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy konstrukcji maszyn dla studentów kierunków niemechanicznych 
author Maluśkiewicz, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne kraju
author Gawłowski, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy konstrukcji maszyn
red. naukowa Osiński, Zbigniew

Publication year: 2012 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia rozwoju rynku energetycznego w
red. Pyka, Jan

Publication year: 2007 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczny biznesplan rozwoju energetyki z
author Świerszcz, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy innowacyjne w polskim przemyśle Prace Naukowe AE Wrocław nr 884 Monografie i Opracowania AE Wrocław nr 138 
author Moszkowicz, Krystyna.

Publication year: 2001 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany strukturalne w przemyśle państw OECD w latach trendy i ocena efektu strukturalnego 
author Jaworska, Maria

Publication year: 2007 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju reg ionalnym i lokalnym
author Gurbała, Maciej

Publication year: 2004 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii
author Kałążna, Klaudia

Publication year: 2010 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Energia zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje, 
author Krawiec, Franciszek

Publication year: 2012 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie zarządzanie produkcją i jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych /
red. naukowa Salamon, Szymon

Publication year: 2009 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historyczne aspekty rozwoju zabezpieczeń socjalnych Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
author Przybyłka, Arkadiusz

Publication year: 2011 Call number: [338.45] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rysunek techniczny
author Filipowicz, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [69] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
author Kaczmarski, Marcin

Publication year: 2010 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Eksploatacja maszyn
author Legutko, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany strukturalne w przemyśle polskim w okresie
author Jaworska, Maria

Publication year: 2001 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Symbioza i parki ekoprzemysłowe
red. Doniec, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w podejścia teoretyczne Supranationalisation of Energy Security in Europe Theoretical Approaches 
author Riedel, Rafał

Publication year: 2010 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Charakterystyka energetyczna i audyt budynków
wybór i wprow. Dydenko, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przemysłu i przemiany regionalne : wykorzystanie doświadczeń przemysłu węgla kamiennego i wybranych krajów Europy Zachodniej w planowaniu restrukturyzacji w Polsce / 
author Brandenburg, Henryk.

Publication year: 2011 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wskaźniki wyprzedzające konsumpcji energii elektrycznej w Polsce /
author Kasperowicz, Rafał.

Publication year: 2012 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE /
author Słupik, Sylwia.

Publication year: 2012 Call number: [338.45] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania komunikacji na międzynarodowym rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego /
author Skulski, Przemysław.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], nr 231 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja : geopolityka i ekonomia surowców energetycznych / 
author Pronińska, Kamila Maria.

Publication year: 2012 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy /
Red. Pająk, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Series: Zielona Energia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii /
author Matusiak, Bożena.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym /
Red. Paździor, Artur.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody stochastyczne w badaniach porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej /
author Ganczarek-Gamrot, Alicja.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Series: Praca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce /
author Pawełczyk, Mirosław.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeobrażenia polskiego przemysłu obronnego w warunkach otwartego europejskiego rynku /
author Zamelek, Paulina.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami /
author Spałek, Seweryn.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Series: Monografia / [Politechnika Śląska] ; Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najnowsze dzieje cukrownictwa w Polsce (1944-1989) : (studium historyczno-ekonomiczne) /  
author Wykrętowicz, Stanisław.

Publication year: 1997 Call number: [338.45] Series: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dekalog pracy organicznej w XXI wieku /
Red. Pempera-Kaczmarek, Bogumiła.

Publication year: 2014 Call number: [338.45] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Languages: