Operacje otwartego rynku Banku Centralnego
author Sławiński, Andrzej.

Publication year: 1995 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Renta emisyjna i gospodarka finansowa banku centralnego
author Cukrowski, Jacek

Publication year: 2003 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej 
author Gronkiewicz-Waltz, Hanna

Publication year: 1992 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość centralna : Funkcje. Metody. Organizacja /  
author Baka, Władysław.

Publication year: 2001 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość centralna w teorii i praktyce
author Blinder, Alan S.

Publication year: 2001 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Operacje zagraniczne banków centralnych
author Karwowski, Jacek.

Publication year: 1997 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deutsche Bundesbank Weltweite Organisationen und Gre 
 

Publication year: 1997 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Central Banking in Transition Economies
author Healey, Nigel M.

Publication year: 1999 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski Bank Centralny
author Grzesiak, Monika

Publication year: 2004 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Narodowy Bank Polski 1948 - 1970
author Jezierski, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro 
author Sobol, Marzena

Publication year: 2008 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkice o niezależności banku centralnego
author Wojtyna, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii
author Mazur, Damian Maksymilian

Publication year: 2007 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty 
author Pyka, Irena.

Publication year: 2010 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowy Bank Polski podmiot polityki pieniężnej i ogn
red. naukowy Mujżel, Jan

Publication year: 1996 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The European Central Bank
author Scheller, Hanspeter K.

Publication year: 2004 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank centralny w Polsce wybrane aspekty 
red. naukowa Świderska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce Monografie prawnicze 
author Mikos, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank centralny a instrumenty pochodne Zeszyty Naukowe O.B-R Prawa Gospod. Warszawa 
author Lewandowski, Dariusz

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wiarygodność banku centralnego
author Mackiewicz-Łyziak, Joanna

Publication year: 2010 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

European Central Bank
author Schweiger, Georg Christopher

Publication year: 2000 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Central Banking in Theory and Practice
author Blinder, Alan S.

Publication year: 1999 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski Bank Centralny
author Wierzba, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niezależność banku centralnego
author Huterski, Robert.

Publication year: 2000 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość centralna /
author Jaworski, Władysław Leopold.

Publication year: 2012 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego /
author Żywiecka, Hanna.

Publication year: 2013 Call number: [336.711] Series: Platinium Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

System Rezerwy Federalnej /
author Kwiatkowski, Wojciech.

Publication year: 2014 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej /
author Smaga, Paweł.

Publication year: 2014 Call number: [336.711] Series: Platinium Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys banków centralnych : skutki stopy procentowej bliskiej zera / 
author Rzońca, Andrzej.

Publication year: 2014 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego /
author Nocoń, Aleksandra.

Publication year: 2016 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna zorientowana na przyszłość : wybrane aspekty analityczne / 
author Kotłowski, Jacek.

Publication year: 2016 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego /
author Pyka, Irena.

Publication year: 2016 Call number: [336.711] Series: Praca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski Bank Centralny i nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa /
author Dudkiewicz, Błażej.

Publication year: 2016 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityka makroostrożnościowa banku centralnego /
author Dobrzańska, Anna.

Publication year: 2016 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank centralny i polityka pieniężna /
author Rutkowski, Witold.

Publication year: 2016 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki centralne wobec kryzysu : niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej / 
author Skibińska-Fabrowska, Ilona.

Publication year: 2017 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: