Budżetowanie przedsięwzięć gospodarczych
author Mietlewski, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi 
author Majdrowicz-Dmitrzak, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego
red. naukowy Kańduła, Sławomira

Publication year: 2008 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządoweg
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania
author Uryszek, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne
author Kosterna, Urszula

Publication year: 1995 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka budżetowa państwa zagadnienia prawne 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Budżet władz lokalnych Narzędzie zarządzania 
red. Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego
red. Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie długiem jednostek samorządu
author Jastrzębska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce /
author Ciak, Jolanta.

Publication year: 2012 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżet i finanse 2007 Poradnik dla samorządów 
author Mackiewicz, Marta

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka finansowa, budżet, stopa procentowa,
red. naukowy Wernik, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego
author Ofiarski, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy z 13.11.2003 r. 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dług lokalny w teorii i praktyce
author Kosek-Wojnar, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka fiskalna a deficyt budżetu państwa i budżetów Prace Naukowe AE Wrocław Nr 946 
red. naukowy Tyc, Waldemar

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce Prace Naukowe AE Katowice 
author Gradoń, Witold.

Publication year: 2004 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Równowaga budżetowa
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 1993 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2005 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady polskiego prawa budżetowego
author Gliniecka, Jolanta

Publication year: 2001 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet gminy dla praktyków Wzory i przykłady uchwał 
author Misiąg, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse wobec sfery realnej gospodarki Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
red. Znaniecka, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu
author Filipiak, Beata

Publication year: 2011 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka budżetowa Wybrane problemy 
author Stępień, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2003 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżet gminy planowanie, realizacja, ocena 
author Juszczyk, Sławomir.

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w
author Kołaczkowski, Bartosz

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku
author Piosik, Andrzej.

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2004 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżet zadaniowy w Polsce reorientacja z wydatkowania na zarządzanie 
red. Lubińska, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego /
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek od projektu do sprawozdania 
red. Salachna, Joanna M.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procedura budżetowa a deficyt Zagadnienia prawne na 
author Kosiński, Eryk

Publication year: 2001 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy finansowe w działaności samorządu
red. naukowy Dolata, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dług publiczny w systemie finansowym jednostek
author Poniatowicz, Marzanna.

Publication year: 2005 Call number: [336.14] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: