Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Walasik, Artur

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne. Finanse samorządu terytorialnego Stan prawny na 1 października 2008 r. przepisy akademickie z hasłami 
red. Buczna, Małgorzata

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse lokalne w warunkach decentralizacji finansów publicznych
author Stępień, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Ekonomia i polityka 
author Osiatyński, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Efektywność-rozważania nad istotą i pomiarem / Prace Naukowe AE Wrocław nr 183 Materiały konferencyjne 
 

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy teorii finansów
author Fedorowicz, Zdzisław

Publication year: 1994 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej
author Kowalczyk, Ewaryst

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Krasowska-Walczak, Grażyna

Publication year: 1997 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1091 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne cele, struktury, uwarunkowania 
author Wernik, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse Zarys problematyki 
author Sroślak, Grzegorz

Publication year: 2002 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne 2006 Ustawa o finansach 
author Hellich, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne wyzwania i problemy systemu finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne wybrane zagadnienia 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego
red. naukowa Hałaburda, Dorota A.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego na tle procesu decentralizacji zadań publicznych 
author Śmiechowicz, Joanna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zagadnienia prawne 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys finansów publicznych Podręcznik dla studentów 
author Piontek, Wojciech.

Publication year: 2003 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse publiczne wobec procesów globalizacji
red. naukowy Pawłowicz, Leszek.

Publication year: 2003 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne w dobie akcesji
author Ruśkowski, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka Prace Naukowe AE Wrocław nr 1040 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość-teoria i praktyka Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w Polsce
author Malinowska-Misiąg, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem skarbu państwa implikacje dla strefy euro 
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa stabilne zabezpieczenia finansowe komentarz 
author Klocek, Ryszard

Publication year: 2000 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Gaudemet, Paul Marie

Publication year: 1990 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys finansów publicznych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 1995 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy finansów /
author Korenik, Dorota.

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samodzielność finansowa samorządu gminnego po 1993 roku 
author Kańduła, Sławomira

Publication year: 2003 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania rozwoju regionalnego
author Perło, Dorota

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse Monografie i Opracowania Naukowe 
red. naukowy Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Series: Finanse Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego 
red. Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe koncepcje, realizacja, polityki lokalne 
author Swianiewicz, Paweł

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unternehmensbesteuerung und Handelsbilanz Eine okono 
author Schiele, Norbert

Publication year: 2000 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: