Fuzje, przejęcia... wybrane aspekty integracji 
red. Herdan, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transgraniczne prawo spółek model transgranicznego łączenia się spółek 
red. Koralewski, Michał

Publication year: 2010 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry na świecie studia przypadków 
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Corporate governance banki na straży efektywności przedsiębiorstw 
author Słomka-Gołębiowska, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne przedsiębiorstw
author Romanowska, Maria

Publication year: 1997 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych
author Skorupińska, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym 
author Korzeb, Zbigniew.

Publication year: 2010 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji
author Zając, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktury holdingowe
author Kubot, Zdzisław

Publication year: 1993 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych
author Lewandowski, Marcin

Publication year: 2001 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce 
red. Klimczak, Bożena

Publication year: 2001 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski model organizacji typu think tank
author Zbieranek, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne przedsiębiorstw
red. Kowalska, Krystyna

Publication year: 2001 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Grupy kapitałowe tworzenie i funkcjonowanie 
author Trocki, Michał.

Publication year: 2004 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Holding jako formuła restrukturyzacji
 

Publication year: 1997 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich
author Götz, Marta.

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przejęcia i fuzje Wpływ na wartość firm 2006 
author Machała, Robert

Publication year: 2006 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne problemy teorii i dylematy praktyki 
author Chwistecka-Dudek, Halina

Publication year: 2008 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne
author Cygler, Joanna

Publication year: 2002 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza due diligence
author Fołtyn, Waldemar

Publication year: 2005 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo strategiczne budowanie więzi kooperacyjnych 
author Cieślicki, Maciej

Publication year: 2006 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego
author Urbanek, Piotr

Publication year: 2012 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Holding
author Stecki, Leopold

Publication year: 1995 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korporacje międzynarodowe w Polsce wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji 
red. naukowa Zorska, Anna

Publication year: 2002 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grupy kapitałowo-przemysłowe keiretsu w nowych Przyczyny regresu 
author Grabowiecki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i
author Gorynia, Marian

Publication year: 2008 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia
red. naukowa Frąckowiak, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe a korporacje
author Yaziji, Michael

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejecia narzędzie podejmowania decyzji strategicznych 
author Johnson, Hazel

Publication year: 2000 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alianse jako gra strategiczna Prace Naukowe AE Katowice 
author Borczuch, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Połączenie spółek kapitałowych instrukcja obsługi 
author Bielat, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych perspektywa międzynarodowa 
author Aluchna, Maria.

Publication year: 2010 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe AE Kraków Seria Spec.Monogr. nr 164 
author Oczkowska, Renata

Publication year: 2005 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Holding jako podmiot rachunkowości
author Toborek-Mazur, Joanna

Publication year: 2010 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałami w spółkach grupy kapitałowej
author Śliwa, Jan

Publication year: 2011 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

O statyce porównawczej dla oligopolu
author Baniak, Andrzej

Publication year: 1999 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: