Wartościowanie stanowisk pracy przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

The Consultant's Guide to Hidden Profits
author Holtz, Herman

Publication year: 1992 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń
author Jędrzejczak, Jacek

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzmocnić ducha jak premiować i wyrażać uznanie 
author Kouzes, James M.

Publication year: 2003 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście
red. Krajewska, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian
author Karaszewska, Hanna

Publication year: 2003 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia 2004, ewidencja, dokumentacja,
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2004 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w małych i średnich firmach Stan Raport IPiSS Zeszyt nr 27 
red. naukowa Juchnowicz, Marta

Publication year: 2005 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenia 2006, ewidencja, dokumentacja,
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozliczanie wynagrodzeń w 2011 roku z ewidencją
author Dworowska, Wioletta

Publication year: 2011 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników 2012 urlop wychowawczy - nowa podstawa składki ubezpieczenia rentowe - wyższa stawka przykłady miesięcznych rozliczeń z ZUS zatrudnienie i zwolnienia pracowników wynikające z świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego 
author Bobak, Alicja

Publication year: 2012 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa Modele, z Prace Naukowe AE Katowice 
author Gruszczyńska-Malec, Grażyna

Publication year: 2001 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w firmie Systemy płacowe. Wynagrodzeni 
author Ziółkowski, Paweł

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę
author Klucz, Danuta

Publication year: 2005 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej
red. Sanetra, Walerian

Publication year: 2009 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie wynagrodzeń
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1001 sposobów nagradzania pracowników
author Nelson, Bob

Publication year: 2006 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozliczanie wynagrodzeń w 2008 roku z ewidencją
author Dworowska, Wioletta

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników w firmie podatki, ZUS, umowy, deklaracje praktycznie i rzeczowo o podatkach 2005 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2005 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy wynagradzania w publicznej służbie
author Czajka, Zdzisław.

Publication year: 2004 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu
author Stachowska, Sylwia

Publication year: 2007 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartościowanie pracy teoria i praktyka 
author Gruszczyńska-Malec, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Skuteczne strategie wynagrodzeń tworzenie i zastosowanie 
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 2012 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Struktury wynagradzania pracowników
author Sekuła, Zofia

Publication year: 2011 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny system wynagradzania w firmie
author Jacukowicz, Zofia

Publication year: 2001 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak skutecznie wynagradzać pracowników tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń 
red. Sedlak, Kazimierz

Publication year: 1997 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy
author Roszewska, Katarzyna

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wartościowanie stanowisk pracy i strategie jak wprowadzić efektywny system 
author Poels, Frans

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia 2003, ewidencja, dokumentacja, rozliczen
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2003 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami
author Czajka, Zdzisław.

Publication year: 1998 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

System płac przedsiębiorstwa
author Kopertyńska, Maria Wanda

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia 2002, ewidencja, dokumentacja,
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2002 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii
author Jacukowicz, Zofia

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: