Nauka o państwie i polityce /
author Zieliński, Eugeniusz.

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja studium polityczne 
author Rajca, Lucyna

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Władza
author Baszkiewicz, Jan

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / 
redaktor Zacher, Lech W.

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja zasady, procedury, instytucje 
author Bankowicz, Marek

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Systemy polityczne współczesnej Europy
author Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych /
Autor Rojek, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy polityczne współczesnego świata /
Autor Antoszewski, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia myśli politycznej i prawnej
author Izdebski, Hubert

Publication year: 2001 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka o państwie i polityce /
redaktor Tymanowski, Józef.

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja wolności
author Hayek, von Friedrich August

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne systemy polityczne
red. naukowa Żmigrodzki, Marek

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych
author Sarnecki, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej
red. Walczak-Duraj, Danuta

Publication year: 2011 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spór o demokratyczne państwo prawa : teoria Jurgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa / 
Autor Wonicki, Rafał

Publication year: 2007 Call number: [321] Series: Filozofia w XXI wieku Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce 
Autor Grabowska, Mirosława

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wiedza o partiach i systemach partyjnych / podręcznik akademicki. 
Autor Gulczyński, Mariusz

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka a państwo na przestrzeni wieków
red. Radwanowicz-Wanczewska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945 /
Autor Dobrzycki, Wiesław

Publication year: 1996 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym /
red. Pawełczyk, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy /  
red. naukowa Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Moralne podstawy demokracji /
Autor Hallowell, John H.

Publication year: 1993 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli polityczno-prawnej
author Filipowicz, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Demokratyczne systemy polityczne /
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2000 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia doktryn politycznych i prawnych /
Autor Olszewski, Henryk

Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia ustroju państw Zachodu : Zarys wykładu /  
author Wąsowicz, Marek

Publication year: 1998 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustroje państw współczesnych
author Pułło, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka o państwie
author Winczorek, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie : Doktryna i myśl polityczna / 
redaktor Kaute, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teorie stosunków międzynarodowych krytyka i systematyzacja 
author Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja : studia z dziejów myśli w Polsce /  
author Kaczocha, Włodzimierz

Publication year: 1999 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć demokrację wprowadzenie do teorii wyboru publicznego 
author Gunning, James Patrick

Publication year: 2001 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia doktryn politycznych i prawnych : do schyłku XX wieku /  
author Dubel, Lech

Publication year: 2007 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne państwo w teorii i praktyce : wybrane elementy /  
red. naukowa Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia ustroju państwa
author Krasowski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The History of Polish Diplomacy X-XX c. : Historia dyplomacji polskiej X-XX w. / 
redaktor Labuda, Gerard

Publication year: 2005 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powszechna historia ustrojów państwowych
author Baszkiewicz, Jan

Publication year: 2002 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych
author Sarnecki, Paweł

Publication year: 2003 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ponad prawem narodowym : konstytucyjne idee Europy /  
author Nogal, Agnieszka Maria

Publication year: 2009 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: