Demografia /
author Holzer, Jerzy Z.

Publication year: 2003 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demografia podstawowe pojęcia, procesy i teorie w 
author Okólski, Marek

Publication year: 2005 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety i procesy migracyjne
 

Publication year: 2010 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90 w świetle Monografie i Opracowania SGH Warszawa nr 461 
red. Kotowska, Irena E.

Publication year: 1999 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w
red. Piontek, Franciszek

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja nieoczywista Polska jako kraj imigracji 
red. naukowa Górny, Agata

Publication year: 2010 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy demograficzne w byłych województwach dolośląsk
red. Cieślak, Maria

Publication year: 1999 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania samorządów lokalnych w rozwoju demograficznym
red. Hryniewicz, Józefina

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalne problemy ludzkości
author Mojsiewicz, Czesław

Publication year: 1998 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność
oprac. Fihel, Agnieszka

Publication year: 2007 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska a Europa procesy demograficzne u progu XXI wieku proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwan ia 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uchodźcy w Unii Europejskiej aspekty prawne i
author Oleksiewicz, Izabela

Publication year: 2006 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nature, human population and output produced
author Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka emigracja zarobkowa młodzieży wyzwania dla edukacji 
red. Bera, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy metody reprezentacyjnej Wprowadzenie do est 
author Wywiał, Janusz.

Publication year: 1996 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracje powrotne Polaków Powroty sukcesu czy rozcza 
red. Iglicka, Krystyna

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demografia w gospodarce przestrzennej
author Kupiec, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demografia
author Kędelski, Mieczysław

Publication year: 2006 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje Materiały konferencyjne AE Katowice 
red. naukowy Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 1998 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska a Europa Procesy demograficzne u progu XXI 
red. Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2003 Call number: [314] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania demograficzne rozwoju Prace Naukowe AE w Katowicach 
red. naukowy Rączaszek, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie
author Siek, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka migracyjna w poszukiwaniu nowych standardów
red. naukowy Mochnaczewski, Piotr.

Publication year: 2007 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Drogi do nowoczesnej Europy społeczeństwo europejskie w latach 1945-2000 : 
author Therborn, Goran

Publication year: 1998 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uchodźcy w Polsce teoria a rzeczywistość na
author Hryniewicz, Justyna

Publication year: 2006 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w Prace Naukowe Akademii ekonomicznej im. Karola 
author Sojka, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy demograficzne i metody ich analizy
red. Kurkiewicz, Jolanta

Publication year: 2010 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych aspekty prawne i praktyka 
author Heidrich-Hamera, Dorota

Publication year: 2005 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygra Prace Naukowe AE Katowice 
author Rączaszek, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadania samorządów lokalnych w rozwoju
red. Hryniewicz, Józefina

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu materiały z 13 Konferencji Naukowej Wydziału 
red. naukowy Firlit-Fesnak, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 14 
author Łodyga, Beata

Publication year: 2011 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Imigracja wykwalifikowanych pracowników do Polski
red. naukowy Grabowski, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał życiowy mieszkańców Dolnego Śląska Diagnoz Prace Naukowe AE Wrocław nr 922 Monografie i Opracowania AE Wrocław Nr 146 
author Kuropka, Ireneusz

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Starzy ludzie w Polsce społeczne i zdrowotne skutki starzenia się 
red. Halik, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian
author Kaczmarczyk, Paweł

Publication year: 2005 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stereotyp uchodźcy
author Czapka, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracje dzieje, typologia, definicje Acta Universitatis Wratislaviensis No 2945 
red. Furdal, Antoni

Publication year: 2006 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: