Stosunki międzynarodowe w Europie : 1945-2004 
author Parzymies, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje międzynarodowe
author Czubik, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krew i nafta : niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej 
author Klare, Michael T.

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : vademecum 
author Zenderowski, Radosław

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : teorie, systemy, uczestnicy 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne
author Pietraś, Marek

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku : multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym 
author Wróbel, Izabela

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The end of transformation era? : graduate seminar in politics 
author Wołek, Artur

Publication year: 2003 Call number: [A/18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze 
author Jackson, Robert

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo w świecie współczesnym
author Trzciński, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.0] [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy stosunków międzynarodowych
author Mingst, Karen

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dialog europejski Zachód-Wschód : polityka-gospodarka-społeczeństwo 
author Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy 
author Symonides, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne 
author Menkes, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Acta Bythoniensia : nr 1/2006 
author Czapka, Mirosław

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia miedzynarodowej rzeczywistości ekonomiczno-politycznej
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys amerykańskiej polityki globalnej w latach 70-tych XX wieku
author Kosta, Raul Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury Dwighta D. Eisenhowera : (20.01.1953-20.01.1961) 
author Bania, Radosław

Publication year: 2000 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej
author Spanier, John

Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie
author Latoszek, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Anarchia i policentryzm : elementy teorii stosunków międzynarodowych 
author Skarzyński, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku
author Wolański, Marian S.

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomacja polska w XX wieku
author Grzeloński, Bogdan

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w stosunkach międzynarodowych : 1945-1989 
author Zając, Justyna

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mocarstwa wobec Iraku
author Kwiatkiewicz, Piotr.

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teorie stosunków międzynarodowych
author Burchill, Scott

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Anatomia polityki międzynarodowej : podręcznik akademicki 
author Stefanowicz, Janusz

Publication year: 2001 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik polskiej polityki zagranicznej : 2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w latach 2000-2004
author Troszyńska, Marta

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa
author Zięba, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych
author Czarnocki, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomaci USA : 1919-1939 
author Grzeloński, Bogdan

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy państwowości
author Trzciński, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne polskie nurty polityczne wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy w latach 1989-1999
author Sienkiewicz, Marcin

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej : wstęp do analizy 
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie
author Zając, Justyna

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum organizacji europejskich : angielsko-polskie 
author Gajewski, Jacek

Publication year: 2000 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: