Liberalizm
author Buchała, Rudolf

Publication year: 1993 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski socjalliberalizm w latach 1989-1997 : historyczne i europejskie uwarunkowania 
author Leszczyński, Paweł Adrian

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Friedrich August von Hayek
author Streissler, Erich

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Adam Smith
author Bruhlmeier, Daniel

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tradycje liberalne w Polsce : sympozjum historyczne 
 

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunizm w Polsce : zdrada : zbrodnia : zakłamanie : zniewolenie 
author Bernacki, Włodzimierz

Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W obronie polityki
author Crick, Bernard

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje : organizacyjne podstawy polityki 
author March, James G.

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia ustroju i prawa polskiego
author Bardach, Juliusz

Publication year: 1998 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne doktryny polityczne
author Tokarczyk, Roman

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia ustroju i prawa w Polsce : 1772/1795-1918 : wybór źródeł 
author Kallas, Marian

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o państwie
author Winczorek, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o państwie i polityce
author Zieliński, Eugeniusz

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja : zasady, procedury, instytucje 
author Bankowicz, Marek

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokratyczne systemy polityczne
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2000 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundametalizm
author Bruce, Steve

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja i integracja europejska : studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków : Demokracy and European Integration : a study of personal and political orientations of two generations of Poles 
author Garlicki, Jan

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja w dobie globalizacji : tom 1 : w praktyce politycznej 
author Iwanek, Jan

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O władzy i bezsilności
author Staniszkis, Jadwiga

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój państwowy Polski współczesnej : geneza i system 
author Komarnicki, Wacław

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja - bóg, który zawiódł : ekonomia i polityka demokracji, monarchii i ładu naturalnego 
author Hoppe, Hans-Herman

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o państwie
author Kaczorowski, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji
author Stelmach, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustroje państw współczesnych
author Pułło, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Populizm a demokracja
author Markowski, Radosław

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja : studia z dziejów myśli w Polsce 
author Kaczocha, Włodzimierz

Publication year: 1999 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo w czasach demokracji : Rudolf Smend i Carl Schmitt o istocie porządku państwowego Europy kontynentalnej 
author Kaczorowski, Paweł

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powszechna historia państwa i prawa
author Sczaniecki, Michał

Publication year: 2003 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej 
author Bäcker, Roman

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Oxford handbook of organization theory
author Tsoukas, Hardimos

Publication year: 2005 Call number: [A/18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od filozofii polityki do praktyki politycznej
author Szachaj, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkice z dziejów anarchizmu
author Laskowski, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka a polityka
author Modzelewski, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych
author Uziębło, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia ustroju Polski
author Kallas, Marian

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie
author Kryszeń, Grzegorz

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do nauki o państwie i prawie
author Kustra, Ewa

Publication year: 2000 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Amerykańska demokracja w XXI wieku
author Mania, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla wspołczesnych społeczeństw? 
author Marczewska-Rytko, Maria

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>

Customize your search

Languages: