Zrozumieć Arabów
author Nydell, Margaret K. (Omar)

Publication year: 2001 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dlaczego Niemcy przegrywają wojny : mit o niemieckiej supremacji wojskowej 
author Macksey, Kenneth

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postkomunizm : próba opisu 
author Staniszkis, Jadwiga

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki polityczne : Socjologia : Stosunki międzynarodowe : Polityka społeczna : materiały egzaminacyjne dla kandydatów na studia z kluczem odpowiedzi 
 

Publication year: 2003 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura polityczna : analiza pojęcia i definicja 
author Wiśniewski, Stanisław

Publication year: 1988 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Służby specjalne : historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie 
author Faligot, Roger

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjotechnika w komunikowaniu politycznym
author Pawełczyk, Piotr

Publication year: 1999 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik strategiczny 2005/06 : przegląd systuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski 
 

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Protokół dyplomatyczny : ceremoniał i etykieta 
author Orłowski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środowisko międzynarodowe a zachowania państw
author Dybczyński, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka i politycy : o polskiej scenie politycznej XX wieku 
author Wapiński, Roman

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sfera publiczna : kondycja-przejawy-przemiany 
author Hudzik, Jan Paweł

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej : studium politologiczne 
author Rydlewski, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia polityczna : geopolityka-ekopolityka-globalistyka 
author Otok, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Protokół dyplomatyczny : ceremoniał i etykieta 
author Orłowski, Tomasz

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Język polskiej polityki : politologiczno-semantyczna analiza expose premierów Polski w latach 1919-2004 
author Siewierska-Chmaj, Anna

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inne światy, inne drogi
author Giełżyński, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing polityczny : założenia teoretyczne : reguły działania : praktyka kompanijna 
author Kolczyński, Mariusz

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja XX wieku : od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej 
author Zołotowski, Julij

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja Putina : leksykon 
author Głowacki, Albin

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie systemów wielopartyjnych Europy Środkowowschodniej : 1989-2004 
author Wojnicki, Jacek

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa pokomunistyczna : przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku 
author Wiatr, Jerzy J.

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo w świecie współczesnym
author Trzciński, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.0] [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cywilizacyjna tożsamość Rosji
author Dogońska, Joanna

Publication year: 1997 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do rozważań o narodzie
author Zwoliński, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska pod rządami Konstytucji z 1997 roku
author Winczorek, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [18.0] [18.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing polityczny : barwy walki 
author Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski system partyjny
author Migalski, Marek

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2011 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Homo Politicus : rocznik politologiczny : vol. 1/2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kobiety w polityce
author Fuszara, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia polityczna : geopolityka-ekopolityka-globalistyka 
author Otok, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tajne organizacje i ich wpływ na losy świata
author Benson, Michael

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura polityczna w Polsce : (t.IV) : swoi i obcy : część 2 
author Kosman, Marceli

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola opini publicznej w polityce
author Mojsiewicz, Czesław

Publication year: 1999 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z rozważań nad kulturą polityczną w Polsce : część druga 
author Kosman, Marceli

Publication year: 2001 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozmowy o polskiej politologii
author Mojsiewicz, Czesław

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

American politics, media and elections : contemporary international perspectives on U.S presidency, forign policy, and political comunication 
author Płudowski, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [A/18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: