Środowisko i rozwój : nr 13/1/2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Energetyka a ochrona środowiska w aglomeracji śląskiej
 

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska w województwie katowickim : 1994 
 

Publication year: 1994 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska w Polsce : studium prawno-politologiczne 
author Stochlak, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe 
author Czech, Ewa Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona i kształtowanie środowiska
author Stępczak, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyszłość ekorozwoju
author Kozłowski, Stefan

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce
author Giordano, Klaudia

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska
author Rudnicki, Maciej

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reakcje wybranych B-laktonów, ketonów i oksetanu z anionami potasu w tetrahydrofuranie
author Misiołek, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem : tom II : instrumenty i systemy zarządzania 
author Kramer, Matthias

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem : tom I : interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem 
author Kramer, Matthias

Publication year: 2004 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem : tom III : operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym 
author Kramer, Matthias

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji
author Podolak, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomi środowiska i zasobów naturalnych
author Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2002 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym
author Woźniak, Leszek

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka a środowisko i ekologia
author Małachowski, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka 
author Bilitewski, Bernd

Publication year: 2006 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych
author Kuciel, Stanisław

Publication year: 2001 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Właściwości mechaniczne i zastosowania termoplastów : wybrane zagadnienia 
author Mazurkiewicz, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi : tom 1 : ustawodawstwo, składowanie odpadów, transport towarów niebezpiecznych, dokumentacja 
author Tabor, Adam

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi : tom 2 : klasyfikacja, oznakowanie, standardy emisji, recykling, karty charakterystyk, zarządzanie 
author Tabor, Adam

Publication year: 2005 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie środowiskiem
author Poskrobko, Bazyli.

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Recykling samochodów w Polsce
author Merkisz-Guranowska, Agnieszka

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kolektory słoneczne, pompy ciepła na tak
author Zawadzki, Mirosław

Publication year: 2003 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proekologiczne odnawialne źródła energii
author Lewandowski, Witold M.

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie
author Burzyńska, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Normatywne podstawy ery ekologicznej w teorii i praktyce
author Dziadosz, Karol

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartość środowiska : metody wyceny ekonomicznej 
author Winpenny, James T.

Publication year: 1995 Call number: [15.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami naturalnymi województwa lubuskiego w kontekście europejskiej polityki ekologicznej : (materiały na konferencję) 
 

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie : Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Słupsk 22-24 X 2004 
author Janowicz, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: