Podstawy rachunkowości bankowej /
author Smejda, Maria.

Publication year: 2003 Call number: [14.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw : 2006 
author Niemczyk, Roman

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa i podatkowa
author Cebrowska, Teresa

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorcy
author Frymark, Irena

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych
author Płóciennik-Napierała, Janina

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym : kontrakty-planowanie-kontrola 
author Sobańska, Irena

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
author Sobańska, Irena

Publication year: 2006 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : 2 
author Frymark, Irena

Publication year: 2002 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komentarz do planu kont : dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych 
author Augustowska, Maria

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej : stan prawny na dzień 1 września 2006r. 
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość bankowa
author Miętki, Zygmunt

Publication year: 2007 Call number: [14.C] Available: (9); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość banków komercyjnych : z uwzględnieniem wybranych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
author Uryga, Józef

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przygotowanie rachunkowości przedsiębiorstwa do zmian w 2002 roku
author Krynicki, Jarosław

Publication year: 2001 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa i podatkowa
author Cebrowska, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa i podatkowa
author Cebrowska, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rezerwy w bankach : teoria i praktyka 
author Wójcik, Jacek.

Publication year: 2007 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa 
author Hajdamowicz, Alina

Publication year: 2007 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w banku komercyjnym : część I 
author Wielgórska-Leszczyńska, Joanna

Publication year: 1995 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
author Nowak, Edward

Publication year: 2001 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość banku : jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje 
author Woelfel, Charles J.

Publication year: 2000 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji 
author Voss, Grażyna.

Publication year: 2007 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji 
author Voss, Grażyna.

Publication year: 2010 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw : obrót pieniężny, rozrachunki, obrót materiałowy : część I skryptu do nauki ksęgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2005 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych : wzorzec zarządzania 
author Zysnarska, Anna

Publication year: 2004 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, teksty 
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2008 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktualne problemy rachunkowości w aspekcie podatkowym
author Koc, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw : część 1 : podręcznik 
author Kołaczyk, Zdzisław

Publication year: 2001 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zbiór zadań z rachunkowości bankowej
author Kamińska, Mariola

Publication year: 2000 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zbiór zadań z rachunkowości przedsiębiorstw : część 2 : materiały dla liceów ekonomicznych 
author Kołaczyk, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa : 2008 : Ustawa o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości z wprowadzeniem 
author Cellary, Mieczysława

Publication year: 2008 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość bankowa : po zmianach 
author Popowska, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie : aktywa trwałe : inwestycje krótkoterminowe : kredyty bankowe : część I skryptu do nauki księgowania według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości 
author Padurek, Bożena

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: