Rachunkowość finansowa
author Gmytrasiewicz, Maria

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 2 : sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe : połączenia 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 3 : aktywa trwałe : utrata własności : leasing 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 4 : zapasy : umowy o usługę : rezerwy : transakcje ze Skarbem Państwa 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 5 : podatek dochodowy : przychody : rolnictwo 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 6 : płatności w formie akcji własnych : świadczenia pracownicze 
author Bonham, Mike

Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywna rachunkowość : fałszowanie sprawozdań finansowych 
author Wąsowski, Włodzimierz

Publication year: 2005 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oszustwa księgowe : teoria i praktyka 
author Kutera, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : obszary problemowe 
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finasowe przedsiębiorstwa
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
author Bernacki, Andrzej

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa : kompendium wiedzy 
author Kuzior, Anna.

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (5); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera 
author Świderska, Gertruda Krystyna

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF
author Messner, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa o badanie sprawozdań finansowych
author Berger, Magdalena

Publication year: 2001 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość nie tylko dla księgowych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

MSR 1 : Prezentacja sprawozdań finansowych 
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : zbiór ćwiczeń 
author Kuzior, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń 
author Kostur, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń / 
author Kostur, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa Rachunkowość Porównawcza - Polska i Włochy : Studia i Monografie nr 5 
author Galassi, Giuseppe

Publication year: 2001 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa Zakładu Ubezpieczeń : zbiór zadań 
author Messner, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa
author Messner, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa od podstaw
author Moss, Teresa

Publication year: 2002 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa
author Sawicki, Kazimierz

Publication year: 2004 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
author Gierusz, Barbara.

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
author Gierusz, Barbara.

Publication year: 2008 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
author Kuzior, Anna.

Publication year: 2004 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnik Rachunkowości Budżetowej : Nr 2/2008 : Amortyzacja środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych : Najważniejsze tematy sfery budżetowej 
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2008 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oszukańcza sprawozdawczość finansowa : wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczanie asymetrii informacji na rynku kapitałowym 
author Hulicka, Maria

Publication year: 2008 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynik finansowy : ujęcie podatkowe i bilansowe a zmiany w rachunkowości od 2002 roku 
author Dobrucka, Małgorzata D.

Publication year: 2002 Call number: [14.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: