Międzynardowe standardy rachunkowości : ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwentaryzacja od A do Z : z uwzględnieniem zmian w rachunkowości 
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : kurs podstawowy 
author Nowak, Edward

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księgowość komputerowa : praca z programem Symfonia Fk 
author Chomuszko, Magdalena

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
author Gos, Waldemar

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość : podręcznik : część 2, wykład 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sawicki, Kazimierz

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : podręcznik : część 1 : wykład 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klasyfikacja środków trwałych : ze stawkami amortyzacji obowiązującymi w 2006 r. 
 

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości : tom 1 : wykład 
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie rentownością : budżetowanie i kontrola : Activity Based Costing/Management 
author Wnuk-Pel, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady obiegu i ochrony dokumentów
author Bral, Wiesław

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość przedsiębiorstw : część 1 : podręcznik 
author Kołaczyk, Zdzisław

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewidencja aktywów trwałych
author Kołaczyk, Zdzisław

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inteligencja finansowa : co kryją liczby : przewodnik menedżera 
author Berman, Karen

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księgowość dla nieksięgowych
author Mott, Graham

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości ( z dnia 9 listopada 2000r.,Dz.U.Nr 113,poz.1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku 
author Bartel, Teresa

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości ( z dnia 9 listopada 2000r.,Dz.U.Nr 113,poz.1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku 
author Bartel, Teresa

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości
author Hendriksen, Eldon A.

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość od podstaw : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości (z dnia 9 listopada 2000 r., Dz.U.Nr 113 poz. 1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. 
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość od podstaw : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości (z dnia 9 listopada 2000 r., Dz.U.Nr 113 poz. 1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. 
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości i system finansowo-księgowy : wykład, zadania, rozwiązania zadań 
author Nowak, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : Podręcznik 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2003 Call number: [14.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : Podręcznik 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 
 

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki trwałe wartości niematerialne i prawne : ujęcie podatkowe i rachunkowe 
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2003 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów
author Gabrysz, Romuald

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
author Bailey, Georgette T.

Publication year: 2000 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: