Taktat Amsterdamski : komentarz : tom II 
author Kuźniak, Brygida

Publication year: 2001 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucyjno-ustrojowe i prawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : dokumenty i materiały (2003-2005) 
 

Publication year: 2005 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo integracji w Europie
author Brodecki, Zdzisław.

Publication year: 2006 Call number: [12.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem : tom I 
author Hambura, Stefan

Publication year: 2001 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo europejskie : zarys wykładu 
author Skubisz, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejskie prawo pracy
author Florek, Ludwik

Publication year: 2005 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo Unii Europejskiej : testy : kazusy : tablice 
author Łazowski, Adam

Publication year: 2006 Call number: [12.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy w porównaniu z konstytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej : wybrane aspekty 
author Bielawska, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiej a systemy GMP, GHP, HACCP
author Kowalska, Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa Unii Europejskiej : zarys wykładu 
author Galster, Jan

Publication year: 2006 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo Rady Europy : w ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej 
author Benoit-Rochmer, Florence

Publication year: 2006 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europeizacja prawa krajowego : wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego 
author Mika, Cezary

Publication year: 2000 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo socjalne Rady Europy : europejska karta społeczna : protokoły : zrewidowana europejska karta społeczna 
author Świątkowski, Andrzej Marian

Publication year: 2006 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego
author Cała-Wacinkiewicz, Ewelina

Publication year: 2007 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska : prawo instytucjonalne i gospodarcze : 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja zakładu pracy : komentarz 
author Świątkowski, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski
author Brzeziński, Bogumił.

Publication year: 1998 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo Unii Europejskiej : Wybór dokumentów : Stan prawny na dzień 10 lutego 2008r. 
 

Publication year: 2008 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik po Traktacie z Lizbony : Traktaty stanowiące Unię Europejską : Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony : Stan prawny na 13 grudnia 2007 r. 
author Barcz, Jan

Publication year: 2008 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konwencja z Prum. Eksperyment prawotwórczy w Unii Europejskiej : materiały z konferencji 
author Barcz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Traktat reformujący Unię Europejską. Mandat Konferencji Międzyrządowej - analiza prawno-polityczna. Wnioski dla Polski : materiały z konferencji 
author Barcz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo integracji w Europie
author Brodecki, Zdzisław.

Publication year: 2008 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła wspólnotowego prawa rolnego : w zakresie polityki strukturalnej i dopłat bezpośrednich 
author Milanowska, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: