Od złotego do euro : o działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003, historii złotego i perspektywach członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej 
author Małecki, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Radu Unii Europejskiej Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych 
author Jakowska, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej
author Wach, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet Unii Europejskiej
author Cieślukowski, Maciej.

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt środków unijnych
author Piaszczyk, Artur

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013
author Szymańska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E jak euro : poradnik przedsiębiorcy 
author Werwińska, Joanna

Publication year: 2002 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a międzynarodowy system walutowy
author Kowalewski, Paweł

Publication year: 2001 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : część II : procedury od a do z. praktyczne aspekty 
 

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie
author Kubin, Tomasz

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro : Świat, Europa, Polska 
author Żukowski, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm
author Szymańska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia monetarna : teoria i polityka 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a jednolity europejski rynek finansowy : część I 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy Unii Europejskiej
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 1999 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej : poradnik dla samorządów terytorialnych i przedsiębiorców turystycznych oraz organizacj turystycznych 
author Butowski, Leszek

Publication year: 2002 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego : Stan prawny na 1 listopada 2007r. 
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Euro a integracja europejskich rynków finansowych
author Pszczółka, Ireneusz

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie 
author Uryga, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski : Doświadczenia i perspektywy 
author Kopczuk, Antoniusz

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja ze strefą euro : teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji 
author Wójcik, Cezary

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna 
author Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : Cele - Działania - Środki : Stan prawny na dzień 1 lutego 2008 roku. 
author Tkaczyński, Jan Wiktor

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE : Dotacje dla każdego przedsiębiorcy w okresie 2007-2013 : ...czyli o tym, jak pozyskać oraz rozliczyć dotację, by zrealizować zaplanowane inwestycje, a tym samym spełnić swoje marzenia i cele 
author Tołoczko, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE : praktyczny poradnik dla Samorządów w okresie 2007-2013 : ...czyli o tym, jak pozyskać środki finansowe z różnych funduszy pomocowych, w tym ze środków unijnych 
author Tołoczko, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Pomocowe UE : Praktyczny poradnik Dotacje na ochronę środowiska : ...czyli o tym, jak pozyskać środki finansowe na inwestycje ekologiczne 
author Tołoczko, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Phare w Polsce 1990-2007
author Kołodziej, Tomasz

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : poradnik małego i średniego przedsiębiorcy 
author Jankowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej
author Jurkowska-Zeidler, Anna

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
author Zombirt, Jolanta

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie
author Kubin, Tomasz

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dotacje UE w inwestycjach ekologicznych Polski
author Sadowski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce
author Sadowski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dotacje UE do gospodarki odpadami medycznymi w Polsce
author Sadowski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich : Stan prawny na 30 października 2007r. 
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum beneficjenta : Działanie 3.4 ZPORR 
author Antoniuk, A.

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: