Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania : aspekty teoretyczne i praktyczne na przykładzie modułów dystrybucji i produkcji systemu IFS 
author Adamczyk, Adam.

Publication year: 2005 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
author Białas, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji
author Kotarba, Wiesław

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą i innowacjami
author Baruk, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komputerowe wspomaganie biznesu
author Nowicki, Adam

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i technologie informacyjne : tom 2 : metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu i sterowaniu 
author Józefowska, Joanna

Publication year: 2005 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia 
author Kowalczyk, Adam

Publication year: 2007 Call number: [10.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacyjne systemy zarządzania : przewodnik 
author Stefanowicz, Bogdan

Publication year: 2007 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy
author Leja, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą : wybrane problemy 
author Leja, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Managing innovation : new technology, new products and new services in a global economy 
author Ettie, John E.

Publication year: 2006 Call number: [A/10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą
author Evans, Christina

Publication year: 2005 Call number: [10.E] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca i zarządzanie w sieciach
author Matczewski, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedza w przedsiębiorstwie
author Glińska-Neweś, Aldona.

Publication year: 2007 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami : Teoria i praktyka 
author Szabłowski, Józef

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy informacyjne w zarządzaniu : uwarunkowania, technologie, rodzaje 
author Flakiewicz, Wiesław

Publication year: 2002 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje oparte na wiedzy
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
author Białas, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą : zintegrowane podejście 
author Jashapara, Ashok

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Decyzje, symulacje, sieci neutronowe
author Rymarczyk, Mieczysław

Publication year: 1997 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja efektywnie ucząca się
author Batorski, Jarema

Publication year: 2002 Call number: [10.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The transfer and licensing of know-how and intellectual property : understanding the multinational enterprise in the modern world 
author Teece, David J.

Publication year: 2008 Call number: [A/10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Essentials of management information system : eighth edition 
author Laudon, Kenneth C.

Publication year: 2007 Call number: [A/10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy projektowania inżynierskiego
author Gąsiorek, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania : Systemy business intelligencje : Tom 2 
author Januszewski, Arkadiusz

Publication year: 2008 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania : Zintegrowane systemy transakcyjne : Tom 1 
author Januszewski, Arkadiusz

Publication year: 2008 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca oparta na wiedzy : praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech 
author Jemielniak, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą
author Jemielniak, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego
author Kryszczuk, Maciej D.

Publication year: 2008 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyka w zarządzaniu : wybrane zagadnienia / 
author Biniek, Zenon.

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność organizacji
 

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pełna analiza systemowa
author Robertson, James

Publication year: 1999 Call number: [10.E] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Know-how w działaniu! : jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą 
author Fazlagić, Jan.

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komputerowe systemy zarządzania : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr. hab. Jerzego Kisielnickiego 
author Chmielarz, Witold

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy
author Skrzypek, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na przykładzie systemu iScala : Tom I : Wprowadzenie teoretyczne 
author Fajfer, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na przykładzie systemu iScala : Tom II : Materiały ćwiczeniowe 
author Fajfer, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa
author Ujwary-Gil, Anna

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09
author Gołuchowski, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: