Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja procesów gospodarczych : reengineering teoria i praktyka 
author Durlik, Ireneusz

Publication year: 1998 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka zarządzania organizacjami : zasoby, sposoby, perspektywy 
author Galata, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / 
Autor Obłój, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (6); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania
author Fereniec, Jan

Publication year: 2002 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna : efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników 
author Sikorski, Czesław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kontrola kosztów : element zarządzania strategicznego 
author Doyle, David P.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacją
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dobra gospodarka
 

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Asset Management : zarządzanie aktywami w Polsce 
author Buczek, Sebastian

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy współczesnego zarządzania
author Kobyliński, Władysław

Publication year: 2005 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierowanie
author Stoner, A.F. James

Publication year: 1999 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka zarządzania : wybrane zagadnienia : część 2 
author Budzisz, Bolesław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie organizacją : zarządzanie nie musi być trudne 
author Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania człowieka w organizacji
author Kożusznik, Barbara

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania
author Krzakiewicz, Kazimierz

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania
author Niedzielski, Eugeniusz.

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalna konkurencja
author Nowak, - Far Artur

Publication year: 2000 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierować sobą i innymi : psychologia dla kadry kierowniczej 
author Kalin, Karl

Publication year: 1996 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna psychologia pracy i organizacji
author Ratajczak, Zofia

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Peter Drucker on the profession of management
author Drucker, Peter F.

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Introducting to management
author Pettinger, Richard

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie
author Lisiński, Marek

Publication year: 2006 Call number: [10.A] [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia menedżera : wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania 
author Terelak, Jan F.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kultura organizacji : badania etnograficzne polskich firm 
author Kostera, Monika.

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czas reformatorów : dlaczego w biznesie zwyciężają najbardziej oryginalne umysły 
author Taylor, William C.

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody zarządzania : Materiały dydaktyczne : 207 
author Brzozowski, Maciej.

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja procesowa : projektowanie i konfiguracja / 
author Grajewski, Piotr.

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O zarządzaniu słów kilka
author Cieślicki, Maciej

Publication year: 2004 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka 
author Koźmiński, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projektowanie organizacji
author Glinka, Beata

Publication year: 2006 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agile Information Systems : Conceptualization, Construction, and Management 
author Desouza, Kevin C.

Publication year: 2007 Call number: [A/10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: