Biznes w sieci : jak założyć e-firmę i przetrwać? 
author Barrow, Colin

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta
author Nalepka, Adam

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych
author Pańkowska, Małgorzata.

Publication year: 1998 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń : tom 1 
 

Publication year: 2004 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń : tom 2 
 

Publication year: 2004 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk
author Bogan, Christopher E.

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywództwo w sytuacjach przełomowych
 

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników 
author Porter, Michael E.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce.
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce.
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2002 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Intellectual Entrepreneurship : Wiedza, przedsiębiorczość, bogactwo 
author Kwiatkowski, Stefan

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Menedżerowie w strukturze społecznej
author Banaszak, Sławomir

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy kulturowe w organizacjach : koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2002 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywództwo we współczesnych organizacjach
author Kanarski, Leszek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów 
author Porter, Michael E.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Jak szybko przygotować dobry biznesplan
author Fiore, Frank F.

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje, przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym
author Lisiecki, Marek.

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The power of the tale : using narratives for organisational success 
author Allan, Julie

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

International business-society managament : linking corporate responsibility and globalization 
author Tulder, Van Rob

Publication year: 2006 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profesjonalne zarządzanie : kluczowe kompetencje kierownicze 
author Quinn, Robert

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Small business : an entrepreneur's businnes plan 
author Ryan, J.D.

Publication year: 2006 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

To jedno, co powinieneś wiedzieć... o świetnym zarządzaniu, wybitnym przywództwie i trwałym sukcesie osobistym
author Buckingham, Marcus

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podnoszenie efektywności organizacji : jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej? 
author Rummler, Geary A.

Publication year: 2000 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przywództwo bez władzy
author Boyatzis, Richard E.

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Po pierwsze: złam wszelkie zasady : co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej 
author Buckingham, Marcus

Publication year: 2001 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementarz twórczego myślenia : zeszyt I 
author Bieniok, Henryk

Publication year: 1998 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznes plan : jak go budować i analizować? 
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Catastrophic risk : analysis and management 
author Banks, Erik

Publication year: 2005 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Moral Intelligence : enhancing business, performance and leadership success 
author Lennick, Doug

Publication year: 2005 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Introducing management : a development guide 
author Williams, Kate

Publication year: 2006 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Breaking Robert's Rules : the new way to run your meeting, build consensus, and get results 
author Susskind, Lawrence E.

Publication year: 2006 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Classic Drucker : essential wisdom of the Peter Drucker from the Pages of Harvard Business Review 
author Drucker, Peter F.

Publication year: 2006 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inspiring leaders
author Burke, Ronald J.

Publication year: 2006 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : kierunki badań 
author Kisperska-Moroń, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dobra organizacja : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu 
author Brigham, Bernstel Janet

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: