Inwestycje : Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [08.B] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw
author Felis, Paweł

Publication year: 2005 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje zagraniczne w Polsce
author Chojna, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne : pierwsze starcie 
author Buczek, Sebastian

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe
author Różański, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność 
author Gabryelczyk, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atrakcyjność inwestycyjna Polski
author Stawicka, Magdalena

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atrakcyjność inwestycyjna Polski
author Stawicka, Magdalena

Publication year: 2011 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje : instrumenty finansowe , aktywa niefinansowe , ryzyko finansowe , inżynieria finansowa / 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (3); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje : instrumenty finansowe : aktywa niefinansowe : ryzyko finansowe : inżynieria finansowa 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inteligentny inwestor
author Graham, Benjamin

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje : capital budgeting : budżetowanie kapitału 
author Pluta, Wiesław

Publication year: 1995 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji
author Bojańczyk, Mirosław.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał podwyższonego ryzyka : proces inwestycyjny i efektywność 
author Wrzesiński, Michał.

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestor : inwestycje rzeczowe : projekty inwestycyjne : realizacja, ewidencja : schematy, wzory 
author Flak, Włodzimierz

Publication year: 2000 Call number: [08.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje : instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje : instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje : instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje : analiza i zarządzanie 
author Francis, Jack Clark

Publication year: 2000 Call number: [08.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
author Michalak, Aneta

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych
author Janik, Bogna.

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

24 sekrety inwestycyjne George'a Sorosa
author Slater, Robert

Publication year: 1996 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka inwestowania na GPW : Analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem 
author Perz, Paweł

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informator dla inwestora
 

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atrakcyjność inwestycyjna regionu
author Kopczuk, Antoniusz

Publication year: 2005 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
author Czekaj, Jan

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje : Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw
author Lubryka, Agnieszka

Publication year: 2004 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Business Angels na rynku kapitałowym : Motywacje. Inwestowanie. Efekty 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamknięte fundusze inwestycyjne
author Krupa, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka : na rynku finansowym 
author Trzpiot, Grażyna.

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamknięte fundusze inwestycyjne
author Krupa, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze inwestycyjne
author Dobosiewicz, Zbigniew.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka : Rozprawy i Studia : Tom 683 
author Wiśniewski, Tomasz

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Decyzje inwestycyjne zbiór zadań z rozwiązaniami
author Kuczowic, Karina.

Publication year: 2004 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje giełdowe : Szanse i pułapki : Przewodnik inwestora 
author Blodget, Henry

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koktajl inwestycyjny : Materiały konferencyjne 
 

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej 
author Rogowski, Waldemar

Publication year: 2005 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczne strategie inwestycyjne : jak osiągnąć wolność finansową 
author Thrap, Van K.

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: