Finanse publiczne i prawo finansowe
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe : 2006 
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : teoria i praktyka 
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : teoria i praktyka / 
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (18); Checked out: (6); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w Polsce
author Malinowska-Misiąg, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (5); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne 2006 : ustawa o finansach publicznych z wprowadzeniem 
author Hellich, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządowe : narzędzia-decyzje-procesy 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (4); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny
author Piaszczyk, Artur

Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego : Monografie i Opracowania SGH Warszawa Nr 543 
author Gonet, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor finansów publicznych w Polsce
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
author Wójtowicz, Wanda

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : zagadnienia wybrane 
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2004 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podsektor samorządowy w sektorze finasów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne w warunkach decentralizacji finasów publicznych
author Stępień, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie prawo finansowe : finanse publiczne 
author Chojna-Duch, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
author Samojlik, Bazyli

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyscyplina finansów publicznych
author Głuch, Marek

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet i finanse 2006 : poradnik dla samorządów 
author Mackiewicz, Marta

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Pomorska, Alicja

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia finansów publicznych
author Kańduła, Sławomir

Publication year: 2006 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola i audyt w sektorze publicznym : kierunki zmian 
author Kuc, Bolesław Rafał

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sektor finansów publicznych w Polsce
author Kosikowski, Cezary

Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport o stanie finansowym państwa w 2004 roku
 

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport o stanie finansowym państwa w 2005 roku
 

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie prawo finansowe : finanse publiczne 
author Chojna-Duch, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi 
author Lubińska, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o finansach publicznych : Komentarz praktyczny : stan prawny na dzień 15 kwietnia 2007r. 
author Ruśkowski, Eugeniusz

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (5); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w Polsce
author Malinowska-Misiąg, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik finansów samorządowych
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport o stanie finansowym państwa w 2006 roku : raport nr 21 
 

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : Komentarz : Stan prawny na 15 lutego 2007 roku 
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opłaty publiczne w Polsce : Analiza prawna i funkcjonalna 
author Gliniecka, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania 
author Wernik, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: