Prawo czekowe : stan prawny na dzień 1 czerwca 1998 r. 
author Kostecki, Apoloniusz

Publication year: 1998 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : Ustawa o Narodowym Banku Polskim : Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych : przepisy ogólne 
 

Publication year: 2006 Call number: [06.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko prawne w działalności banków : zagadnienia wybrane 
author Bodył-Szymala, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [06.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo bankowe w zarysie : stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku 
author Fojcik-Mastalska, Eugenia

Publication year: 2004 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie prawo bankowe
author Góral, Lesław

Publication year: 2006 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe
author Narożny, Tomasz

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Tajemnica bankowa w ujęciu prawnym
author Gliniecka, Jolanta

Publication year: 1997 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gwarancja bankowa
author Zimmermann, Rafał

Publication year: 1999 Call number: [06.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo czekowe polskie i zagraniczne
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 1997 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing w działalności bankowej
author Olszak, Marcin

Publication year: 2006 Call number: [06.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa rachunku bankowego : komentarz 
author Mazur, Leszek

Publication year: 2007 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : komentarz : Stan prawny na 25 sierpnia 2007 roku 
author Bączyk, Mirosław

Publication year: 2007 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pawo bankowe i inne akty prawne : Stan prawny na 1 stycznia 2008r. 
 

Publication year: 2007 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : wraz z indeksem rzeczowym 
author Flisek, Aneta

Publication year: 2007 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe
author Ofiarski, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : Ustawa o Narodowym Banku Polskim : Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych : Przepisy ogólne : Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym : Stan prawny na maj 2008r. 
 

Publication year: 2008 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe
author Hajos-Iwańska, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia w bankowości : aspekty prawne i wymogi regulacyjne 
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [06.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe i inne akty prawne : Stan prawny na 15 lipca 2008r. 
 

Publication year: 2008 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : wraz z indeksem rzeczowym 
author Flisek, Aneta

Publication year: 2008 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys prawa bankowego
author Strzelecki, Adam

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo bankowe
author Fojcik-Mastalska, Eugenia

Publication year: 2009 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe /
Red. Fojcik-Mastalska, Eugenia.

Publication year: 2010 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : Ustawa o Narodowym Banku Polskim : Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych : Przepisy ogólne : Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 
 

Publication year: 2009 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe i inne akty prawne : stan prawny na 1 marca 2007 r. 
 

Publication year: 2007 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje prawa bankowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
author Krzemińska, Urszula

Publication year: 1998 Call number: [06.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie prawo bankowe : wybrane zagadnienia 
author Mikos-Sitek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tajemnica bankowa i ochrona danych bankowych w praktyce bankowej
author Krzysztofek, Mariusz

Publication year: 2010 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe
author Kaszubski, Remigiusz

Publication year: 2010 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego
author Kaszubski, Remigiusz

Publication year: 2006 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe
author Narożny, Tomasz

Publication year: 1998 Call number: [06.A] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo bankowe : Ustawa o Narodowym Banku Polskim : Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych : Przepisy ogólne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym 
 

Publication year: 2010 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : wraz z indeksem rzeczowym : stan prawny: 9 sierpnia 2010 r. 
 

Publication year: 2010 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: