Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce
author Mikos, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [06.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon bankowo-giełdowy
author Krzyżkiewicz, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [06.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeciw szarej strefie : nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy 
author Jasiński, Wiesław.

Publication year: 2001 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak kierować bankiem aby osiągnąć sukces /
author Kałużny, Stanisław.

Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Operacje bankowe : rozliczenia i ewidencja 
author Krzyżkiewicz, Zbigniew

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Operacje bankowe : rozliczenia i ewidencja 
author Krzyżkiewicz, Zbigniew

Publication year: 1994 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje bankowe : instrumenty terminowego rynku finansowego 
author Binkowski, Peter

Publication year: 1998 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo czekowe : stan prawny na dzień 1 czerwca 1998 r. 
author Kostecki, Apoloniusz

Publication year: 1998 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe : Ustawa o Narodowym Banku Polskim : Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych : przepisy ogólne 
 

Publication year: 2006 Call number: [06.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko prawne w działalności banków : zagadnienia wybrane 
author Bodył-Szymala, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [06.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo bankowe w zarysie : stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku 
author Fojcik-Mastalska, Eugenia

Publication year: 2004 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze w Polsce w procesie zmian systemowych
author Szambelańczyk, Jan.

Publication year: 2006 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Operacje bankowe : podręcznik akademicki 
author Olesiak, Kazimierz

Publication year: 2005 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Karty płatnicze w Polsce
author Bury, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [06.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Techniczne wyposażenie banku
author Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 1999 Call number: [06.0] [Podręcznik] Available: (16); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługa bancassurance dla jednostek samorządu terytorialnego /
author Kociemska, Hanna.

Publication year: 2006 Call number: [06.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie prawo bankowe
author Góral, Lesław

Publication year: 2006 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje bankowe
author Krzyżkiewicz, Zbigniew

Publication year: 1996 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie wierzytelności banku
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość
author Węcławski, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse banku komercyjnego : nowe regulacje, standardy, przepisy 
author Świderski, Jerzy

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe
author Narożny, Tomasz

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nadzór bankowy
author Góral, Lechosław

Publication year: 1998 Call number: [06.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Home banking
author Kitajewski, Maciej "Maciejły"

Publication year: 2001 Call number: [06.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse banków
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2005 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tajemnica bankowa w ujęciu prawnym
author Gliniecka, Jolanta

Publication year: 1997 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty bankowości elektronicznej
author Matuszyk, Anna

Publication year: 2006 Call number: [06.B] Available: (3); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora bankowego w Rosji
author Żukowski, Marian.

Publication year: 2006 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: