Strategie regionalne : formułowanie i wprowadzanie w życie 
author Klasik, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji
author Żukrowska, Katarzyna

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jeden świat : etyka globalizacji 
author Singer, Peter

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Interesy i sprzeczności globalizacji : wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji 
author Szymański, Władysław

Publication year: 2004 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji
author Rokicki, Jarosław

Publication year: 2004 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korporacje międzynarodowe w Polsce : Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji 
author Zorska, Anna

Publication year: 2002 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania 
author Zorska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju
author Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2000 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja : krytyczne wprowadzenie 
author Scholte, Jan Aart

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzeci Świat a polityczny aspekt globalizacji gospodarczej
author Kownacki, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Adjusting to globalization
author Greenway, David

Publication year: 2005 Call number: [A/05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Global strategy
author Peng, Mike W.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego
author Lisiecki, Marek.

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ZPORR : Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 : (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2005 r., 12 maja 2005 r., 15 czerwca 2005 r., 16 września 2005 r. oraz 15 grudnia 2005 r.) 
 

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kolegium myśli otwartej : zeszyt III 
 

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja - pomiędzy polityką a ekonomią : wybrane aspekty 
author Karnowska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie
author Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u
author Gorzelak, Grzegorz

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne 
author Górak-Sosnowska, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych
author Sowa, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja : wyzwania i zagrożenia 
author Szymański, Władysław

Publication year: 2001 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Governace for sustainable development : the challenge of adapting form to function 
author Lafferty, William M.

Publication year: 2004 Call number: [A/05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja : zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing 
author Staszczak, Dariusz Eligiusz

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces globalizacji korporacyjnej
author Marzęda, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
author Chądzyński, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kraje Europy Środkowowschodniej a globalizacja
author Dobrzański, Dariusz

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych
author Korol, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka 
author Misiak, Władysław

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka regionalna i lokalna
author Strzelecki, Zbigniew.

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa
author Sobiecki, Roman

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji
author Gierszewska, Grażyna

Publication year: 2003 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Islam a globalizacja
author Mrozek-Dumanowska, Anna

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: