Dekoncentracja administracji publicznej
author Niczyporuk, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [04.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prezydent USA jako szef administracji
author Jagielski, Mariusz

Publication year: 2000 Call number: [04.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne
author Zimmermann, Jan

Publication year: 2006 Call number: [04.A] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna : zagadnienia ogólne 
author Izdebski, Hubert

Publication year: 1998 Call number: [04.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracyjne postępowanie egzekucyjne
author Jędrzejewski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Urzędnik w administracji publicznej
author Sprengel, Bolesław.

Publication year: 2005 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa Leońskiego 
 

Publication year: 1999 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne : część ogólna 
author Ochendowski, Eugeniusz

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Organizacja Administracji Publicznej : studium z nauki administracji i prawa administracyjnego 
author Knosala, Ernest

Publication year: 2005 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny
author Nowak, Jacek F.

Publication year: 2006 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne
author Niewiadomski, Zygmunt

Publication year: 2007 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys nauki administracji
author Łukasiewicz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja polska... i co dalej?
author Malinowska, Hanna

Publication year: 2007 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne : Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych 
author Suwaj, Robert

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowy w administracji
author Boć, Jan

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 6 grudnia 2006 roku 
author Piątek, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawność administracji państwowej i samorządowej
author Sikorski, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne : Prawo w diagramach 
author Susałko, Monika

Publication year: 2007 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postępowanie administracyjne : ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa 
author Ochendowski, Eugeniusz

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe 
author Misiuk, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak przygotować urząd do realizacji usług publicznych na platformie elektronicznej : Wytyczne dla urzędów administracji publicznej 
author Prasal, Artur

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej
author Szałowski, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży
author Dobkowski, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne materialne
author Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka przestrzenna obszarów wiejskich : W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju 
author Feltynowski, Marcin

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System : Administracja publiczna : Systemowe determinanty nauki administracji 
author Wrzosek, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka o polityce administracji
author Szreniawski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna : Wyzwania w dobie integracji europejskiej 
author Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych
author Stefaniuk, Marek

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Papaj, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-urząd w komunikacji z obywatelem
author Kowalczyk, Marcin

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Responsywna administracja publiczna
author Stępień, Mateusz

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo do dobrej administracji jako standard europejski
author Jackiewicz, Andrzej Igor

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców 
author Ganczar, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego
author Cymerman, Ryszard

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nadzór administracyjny : od prewencji do weryfikacji 
author Kociński, Cezary

Publication year: 2006 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna
author Hausner, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [04.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna
author Hausner, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [04.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: