Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne - DUZ 2006 : Voluntary Health Insurance - VHI 2006 
author Samoliński, Bolesław

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe 
author Kluszczyńska, Zofia

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń
author Karmańska, Anna

Publication year: 2002 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tworzenie prywatnych funduszy emerytalnych w Polsce
author Fougerolles, De Jean

Publication year: 1995 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze
author Michalski, Tomasz

Publication year: 2001 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / 
author Michalski, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse zakładów ubezpieczeń : Wybrane zagadnienia : Publikacja polecana na szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz inne szkolenia 
author Wala, Franciszek

Publication year: 2005 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach : wybrane zagadnienia 
author Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2003 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami w zakładach ubezpieczeń
author Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie
author Borda, Marta

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo ubezpieczeń gospodarczych
author Kowalewski, Eugeniusz

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego
author Jędrasik-Jankowska, Inetta

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody aktuarialne zastosowania matematyki w ubezpieczeniach
author Kowalczyk, Patrycja

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne : podręcznik akademicki 
author Muszalski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne : podręcznik akademicki 
author Muszalski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych : Społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych 
author Rutkowska, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
author Cholewa-Klimek, Magdalena

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak rozliczać się z ZUS : poradnik dla zakładów pracy 
author Pędzierski, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Indywidualne konta emerytalne : komentarz 
author Kopeć, Alicja

Publication year: 2005 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich
author Szczęśniak, Marian

Publication year: 2003 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia komunikacyjne
author Rogowski, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia
author Wieteska, Stanisława

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia na życie : zawieranie umowy : dochodzenie roszczeń : wzory 
author Tadla, Anna

Publication year: 2000 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze : ustawa o działalności ubezpieczeniowej 
 

Publication year: 1997 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej : warunki startu i funkcjonowania 
author Kurowski, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych
author Kufel-Siemińska, Anna

Publication year: 2005 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkice o ubezpieczeniach
author Kuchlewska, Maria

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe ubezpieczenia : ubezpieczenia społeczne : ubezpieczenia społeczne : ubezpieczenia zdrowotne : fundusze emerytalne 
 

Publication year: 1999 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obiekcje jako krok do sukcesu w sprzedaży : przykłady z praktyki agenta ubezpieczeń na życie 
author Warzecha, Jan

Publication year: 2001 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne : ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz akty wykonawcze 
 

Publication year: 1999 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżer w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
author Koronkiewicz, Andrzej

Publication year: 1999 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: