Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku 
author Krzemiński, Ireneusz

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o socjologii
author Brémond, Alice

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnota i zagrożenie : socjologiczny przyczynek do analizy krótkotrwałej wspólnoty 
author Sitek, Wojciech

Publication year: 1997 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elity : ich miejsce i rola w społeczeństwie 
author Sztumski, Janusz

Publication year: 1997 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasta przemysłowe we współczesnych badaniach socjologicznych
author Świątkiewicz, Wojciech

Publication year: 1997 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów : Strategia zrównowazonego rozwoju miasta Chorzów do roku 2020 
 

Publication year: 1999 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia wczoraj-dziś-jutro : kompendium wiedzy socjologicznej 
author Podgórski, Ryszard Adam

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo informacyjne : istota, rozwój, wyzwania 
 

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gender : kultura : społeczeństwo 
author Radkiewicz, Małgorzata

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski model społeczeństwa informacyjnego : polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji 
author Doktorowicz, Krystyna

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie 
author Turner, Jonathan H.

Publication year: 1994 Call number: [02.B] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura w czasach globalizacji
author Jacyno, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo informacyjne : szkice politologiczne 
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy
author Bauman, Zygmunt

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dystynkcja : społeczna krytyka władzy sądzenia 
author Bourdieu, Pierre

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rytuał interakcyjny
author Goffman, Erving

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja
author Aldridge, Alan

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : małe struktury społeczne 
author Turowski, Jan

Publication year: 2001 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : małe struktury społeczne 
author Turowski, Jan

Publication year: 1993 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii : mikrostruktury społeczne 
author Mielicka, Halina

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia prawa : zarys wykładu 
author Pieniążek, Antoni

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii : mikrostruktury społeczne 
author Mielicka, Halina

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : wielkie struktury społeczne 
author Turowski, Jan

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Artyści plastycy Górnego Śląska i Zagłębia : socjologiczny portret środowiska 
author Rojek-Adamek, Paulina

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska jedna czy wiele?
author Domański, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów 
author Karwińska, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo konsumpcyjne : jego mity i struktury 
author Baudrillard, Jean

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy geografii ludności
author Jędrzejczyk, Dobiesław

Publication year: 2001 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji
author Bąkiewicz, Anna

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja umiejscowiona : socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego 
author Mitręga, Marian

Publication year: 2001 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultury i organizacje
author Hofstede, Geert

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości? : młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży 
author Kwiecińska-Zdrenka, Monika

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mężczyzna polski : psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych 
author Kwiatkowska, Anna.

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia 3 : zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : nr 38 
author Markowski, Daniel

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyczynki do badania zjawisk demograficzno-ekonomicznych
author Ignatczyk, Walentyna

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: