Edukacja dorosłych : nr 1 
 

Publication year: 1993 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Educational democration in Poland : tradition and post-communist transformation 
author Marzec, Danuta Krystyna

Publication year: 1998 Call number: [A/01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System awansu w szkolnictwie wyższym : oceny i propozycje : raport z badań 
author Jastrząb-Mrozicka, Mirosława

Publication year: 1995 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uniwersytet-społeczeństwo-gospodarka
author Chłopecki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ustawiczna dorosłych : 1(28)/2000 
 

Publication year: 2000 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ustawiczna dorosłych : 1(40)/2003 
 

Publication year: 2003 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ustawiczna dorosłych : Polish Journal of Continuing Education : 1(48)/2005 
 

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce : wyzwania w świetle transformacji systemowej 
author Misztal, Bronisław

Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uniwersytet a rynek
author Kozyr-Kowalski, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uniwersytet przyszłości : wyzwania i modele polityki 
author Antonowicz, Dominik

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą
author Nowaczyk, Grażyna

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli : spojrzenie międzykulturowe 
author Dylak, Stanisław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

E-learnig : nauka na odległość 
author Clarke, Alan

Publication year: 2007 Call number: [01.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia
 

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-learning by design
author Horton, William

Publication year: 2006 Call number: [A/01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ustawiczna dorosłych : Polish Journal of Continuing Education : 3(50)/2005 : X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych 
 

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ustawiczna dorosłych : Polish Journal of Continuing Education : 1(52)/2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla przyszłości : tom II 
author Nosowicz, Jan Franciszek

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słowo w procesie nauczania
author Nosowicz, Jan Franciszek

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla przyszłości : tom IV 
author Nosowicz, Jan Franciszek

Publication year: 2007 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla przyszłości : tom III 
author Nosowicz, Jan Franciszek

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ustawiczna dorosłych : Polish Journal of Continuing Education : 4(51)/2005 
 

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znak : Miesięcznik : Nr 460 (9) 
author Wilkanowicz, Stefan

Publication year: 1993 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkolnictwo wyższe w Polsce : Ustrój - prawo - organizacja 
author Waltoś, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tworzenie warunków dobrego funkcjonowania szkoły wyższej
author Kaczor, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki 
author Bednarek, Józef

Publication year: 2008 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik 
author Locke, Edwin A.

Publication year: 2004 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ABC eLearningu : System LAMS : Learning activity management system 
author Stecyk, Adam

Publication year: 2008 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji
author Winkler, Maud

Publication year: 2008 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Educational research : fundamentals for the consumer : fourth edition 
author Mcmillan, James H.

Publication year: 2004 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla przyszłości
author Nosowicz, Jan Franciszek

Publication year: 2004 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia
author Gerlach, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla społeczeństwa wiedzy
author Kozielska, Maria

Publication year: 2007 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnik metodyczny dla autorów modułów i opiekunów przedmiotów nauczanych w trybie e-learning
author Kępińska-Jakubiec, Anna

Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań 
author Paszkowska-Rogacz, Anna

Publication year: 2009 Call number: [01.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-learning w biznesie i edukacji
author Woźniak, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego w Polsce?
author Waltoś, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
author Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce
author Brzezicki, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój dziecka w przedszkolu : stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych 
author Sikorska, Iwona

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: