eGovernment jako koncepcja usług publicznych ukierunkowana na jakość /
author Zioło, Magdalena.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w procesie realizacji komunalnych : aspekty wybrane / 
author Zioło, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia rozwoju gminy jako podstawowy instrument realizacyjny jej polityki rozwoju : aspekty wybrane / 
author Zioło, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ spowolnienia gospodarczego na gospodarkę finansową gmin w Polsce - próba oceny /
author Zioło, Magdalena.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budżetowanie zadaniowe w krajach OECD - aspekty
author Zioło, Magdalena

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kosztów i korzyści w procesie oceny efektywności inwestycji komunalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prawnego /
author Zioło, Magdalena.

Series: Optimum nr 3(47) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych /
author Zioło, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miękkie i twarde ograniczenia budżetowe a problem zadłużenia i wsparcia finansowego dla podmiotów sektora subnational government.
author Zioło, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 36/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2013 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarys ekonomiki sektora publicznego /
author Szewczuk, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego /
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Formalnoprawne aspekty kształtowania procesów rozwoju w warunkach polskich w świetle zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju /
author Zioło, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki kształtujące zdolność inwestycyjną gmin /
author Zioło, Magdalena.

Series: Finanse samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 29 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi : uwarunkowania - procesy - decyzje / 
 

Publication year: 2016 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fiscal Consolidation Used as a Way to Stabilise Public Budgets : a Perspective from the Level of Subnational Governments /  
author Zioło, Magdalena.

Series: Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 70, nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i jego znaczenie dla stabilności sektora bankowego /
author Zioło, Magdalena.

Series: Problemy zarządzania nr 1(66) cz.2 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi : uwarunkowania - procesy - decyzje / 
 

Publication year: 2016 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych /
author Zioło, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: