Międzynarodowe stosunki gospodrcze Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego 
author Rynarzewski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska Od jednolitego rynku do unii walutowej 
author Gawlikowska-Hueckel, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformation and Integration in Europe Adjustment 
author Zielińska-Głębocka, Anna

Publication year: 1994 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich w kontekście integracji europejskiej 
red. Zielińska-Głębocka, Anna

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej teoria 
author Zielińska-Głębocka, Anna

Publication year: 1997 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / 
author Zielińska-Głębocka, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miedzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej : Polski, Węgier, Czech i Słowacji /
Red. Zielińska-Głębocka, Anna.

Publication year: 2013 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska : od jednolitego rynku do unii walutowej 
author Gawlikowska-Hueckel, Krystyna

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego 
author Rynarzewski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów w kontekście integracji europejskiej
author Zielińska-Głębocka, Anna

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji /
author Zielińska-Głębocka, Anna.

Publication year: 2016 Call number: [339.9] Series: Ekonomia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: