Strategie rynkowe w transporcie
author Załoga, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z badań nad transportem i polityką gospodarczą : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 454. Ekonomiczne problemy usług nr 9 / 
red. Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik do studiowania ekonomiki transportu /
author Załoga, Elżbieta

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rynkowe w transporcie
author Załoga, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik do studiowania polityki transportowej
author Załoga, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik do studiowania przedmiotu rynek usług transportowych
author Załoga, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport intermodalny w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 778 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej /
author Załoga, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [338.47] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (947) 873 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport : nowe wyzwania / 
 

Publication year: 2016 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport : nowe wyzwania / 
 

Publication year: 2016 Call number: [338.47] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna polityka transportowa /
Redaktor Rydzkowski, Włodzimierz.

Publication year: 2017 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miejski transport zbiorowy : kształtowanie wartości usługi dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilnej / 
Autor Kłos-Adamkiewicz, Zuzanna.

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pasażerski transport regionalny /
author red. E. Załoga

Publication year: 2019 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pasażerski transport regionalny /
Autor Załoga, Elżbieta

Publication year: 2019 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transport : historia i współczesność / 
 

Publication year: 2009 Call number: [XI] Series: Problemy Transportu i Logistyki, nr 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miejski transport zbiorowy : kształtowanie wartości usługi dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilnej / 
Autor Kłos-Adamkiewicz, Zuzanna.

Publication year: 2017 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pasażerski transport regionalny w Polsce : ocena systemu i koncepcja zmian / 
 

Publication year: 2013 Call number: [XI] Series: Problemy Transportu i Logistyki, nr 24. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dostępność transportowa : aspekty teoretyczne i praktyczne /  
 

Publication year: 2009 Call number: [XI] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 538 nr 33 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska przestrzeń transportu : wyzwania rynkowe / 
 

Publication year: 2012 Call number: [XI] Series: Problemy Transportu i Logistyki, nr 18. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie rynku usług transportowych /
 

Publication year: 2016 Call number: [XI] Series: Problemy Transportu i Logistyki, nr 3/2016 (35) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów : z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej /  
 

Publication year: 2014 Call number: [XI] Series: Problemy Transportu i Logistyki, nr 28 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska przestrzeń transportu - uwarunkowania mobilności /
 

Publication year: 2012 Call number: [XI] Series: Problemy Transportu i Logistyki, nr 19. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce : diagnoza i przyszłe wyzwania /  
 

Publication year: 2013 Call number: [XI] Series: Problemy Transportu i Logistyki, nr 23 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z badań nad uprawą morza i transportowym wykorzystaniem rzek : księga jubileuszowa profesora Franciszka Gronowskiego / 
 

Publication year: 2017 Call number: [XI] Series: Problemy Transportu i Logistyki, nr 1/2017 (37) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego /
 

Publication year: 2016 Call number: [XI] Series: Problemy Transportu i Logistyki, nr 2/2016 (34) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje w transporcie : korzyści dla użytkownika / 
 

Publication year: 2010 Call number: [XI] Series: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 59 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rynkowe w transporcie /
author Załoga, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: