Zadłużenie gmin w Polsce w latach 1999-2005 : stan i przyczyny / 
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w sposobie oprocentowania obligacji komunalnych w Polsce
author Wiśniewski, Marcin

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena zdolności kredytowej gmin województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w świetle metod wielowymiarowej analizy porównawczej /
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metody analizy okresowej (duracji) do
author Wiśniewski, Marcin

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce /
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna-instrumenty /
author Skopowski, Michał

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola transformacyjna banków a ich płynność przedmiotowa i podmiotowa /
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Funkconowanie rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 52 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna - instrumenty Materiały Dydaktyczne 240 
author Skopowski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości i cele tworzenia zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego /
author Wiśniewski, Marcin.

Series: Zeszyty naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej / Materiały dydaktyczne nr 266 
author Skopowski, Michał.

Publication year: 2012 Call number: [336.74] Series: Materiały Dydaktyczne 266 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna polityka pieniężna : instrumenty 
author Skopowski, Michał

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena zdolności kredytowej gminy
author Wiśniewski, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola : studium przypadków sektora publicznego i prywatnego / 
Red. Gabrusewicz, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse : praktyczne rozwiązania / 
Red. Gabrusewicz, Tomasz.

Publication year: 2015 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse : praktyczne rozwiązania / 
 

Publication year: 2015 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obligacje w finansowaniu zadań publicznych : mechanizmy tradycyjne i nowoczesne / 
author Wiśniewski, Marcin.

Publication year: 2019 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej /
Autor Skopowski, Michał

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Series: Materiały dydaktyczne 284 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: