Gospodarka Polski w okresie transformacji zasady modelowania ekonometrycznego 
red. Welfe, Aleksander

Publication year: 2000 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Angielsko-polski, polsko-angielski Słownik terminów metod ilosciowych 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2002 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kointegracyjna w modelowaniu gospodarki
author Welfe, Aleksander

Series: Ekonomista nr 5/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria zbiór zadań 
author Grabowski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria zbiór zadań 
author Grabowski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [VIII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria metody i ich zastosowanie 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonometria metody i ich zastosowanie 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2009 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy makroekonomiczna w gospodarce polskiej Analiza ekonometryczna 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria zbiór zadań 
red. Welfe, Aleksander

Publication year: 1997 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Długookresowe związki płacowo-cenowe i rola systemu
author Majsterek, Michał

Series: Ekonomista nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria : metody i ich zastosowanie / 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2009 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski w okresie transformacji : zasady modelowania ekonometrycznego 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonometria : zbiór zadań 
Autor Grabowski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [13.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria : zbiór zadań 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2003 Call number: [13.B] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria : metody i ich zastosowanie 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2003 Call number: [13.B] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria stosowana
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2004 Call number: [13.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Angielsko-polski polsko-angielski : słownik terminów metod ilościowych 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2002 Call number: [A/13.B] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria : Metody i ich zastosowanie 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 1995 Call number: [13.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria : Metody i ich zastosowanie 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 1998 Call number: [13.B] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele i polityka makroekonomiczna
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2002 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji /
author Konopczak, Karolina

Series: Ekonomista nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1 /
author Welfe, Aleksander

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1 /
author Welfe, Aleksander.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: