Rachunkowość finansowa ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne zbiór zadań 
red. Walińska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość podatków odroczonych
author Walińska, Ewa

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym 2006 komentarz 
author Karmańska, Anna

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa kluczowe zagadnienia, przykłady, zadania Financial Accounting key problems, examples, exercises 
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza sprawozdań finansowych
author Gołaszewski, Przemysław

Publication year: 2001 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza wybrane zagadnienia, testy i zadania 
red. Walińska, Ewa

Publication year: 2000 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza sprawozdań finansowych
author Gołaszewski, Przemysław

Publication year: 2001 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy rachunkowości Ogólne 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2005 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdanie finansowe według MSSF zasady prezentacji i ujawniania informacji 
red. naukowa Walińska, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Prawo gospodarcze i handlowe 
author Mariański, Adam

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa /  
Red. Walińska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [657.4] Series: Meritum Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynardowe standardy rachunkowości : ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza sprawozdań finansowych
author Gołaszewski, Przemysław

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej
author Walińska, Ewa Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : zbiór zadań 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe według MSSF : zasady prezentacji i ujawniania informacji 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka : tom I 
author Gajdka, Jerzy

Publication year: 1998 Call number: [07.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka : tom II 
author Gajdka, Jerzy

Publication year: 1998 Call number: [07.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza
author Walińska, Ewa

Publication year: 1998 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego
author Walińska, Ewa

Publication year: 1998 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynardowe standardy rachunkowości : ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników 
author Walińska, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa /  
 

Publication year: 2014 Series: Meritum Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik / 
 

Publication year: 2014 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdanie finansowe a raport biznesowy - głos w dyskusji /
author Walińska, Ewa.

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : zbiór zadań / 
 

Publication year: 2014 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik / 
 

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podatek dochodowy w systemie rachunkowości : zasady ustalania i rewizji / 
author Walińska E.

Publication year: 2016 Call number: [336.2] Series: Rachunkowość Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: